ARTIKLAR

Nyligen tillagt.

temp-news-templete

NEWSTITLE 2021-02-19 Dela på facebook Dela på google Dela på twitter Dela på linkedin Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Aktieutdelning

Aktieutdelning Aktieutdelning är en utbetalning av ett aktiebolags tillgångar. Aktieägarna utdelning är olika beroende på hur stor andel av bolagets aktier de äger. Allmänt om

Aktiebolag

aktiebolag. Ställ en fråga Vad är ett aktiebolag? Vem är ansvarig? Vad kostar ett aktiebolag? Kapital och styrelse. Vad är ett Aktiebolag? Ett aktiebolag är

Extern firmatecknare

Extern firmatecknare. Ställ en fråga Vad är en extern firmatecknare? Flera externa firmatecknare. Rättsligt bindande Vad är en extern firmatecknare? En extern firmatecknare är den

Reservfond

Reservfond. Ställ en fråga Vad är en reservfond? Vad behöver avsättas? När kan fonden användas? Vad är en reservfond? En reservfond är i svenska företag

Moms

Så fungerar moms För dig som företagare är det mycket viktigt att momsen hanteras korrekt. Här nedan går vi igenom grunderna. Vad är moms? Moms,

Periodiseringsfond

Bolag24.se Besök Bolag24.se 010 – 750 24 05 Periodiseringsfond Vad betyder periodiseringsfond? Regler och bestämmelser Viktigt att tänka på Ställ en fråga Vad betyder periodiseringsfond?

F-skatt

F-skatt Vad är F-skatt? Skatt och avgifter Viktigt att tänka på Ställ en fråga Vad är F-skatt? F-skatt är en skatteform för preliminär skatt som

Förenklat Bokslut

Förenklat Bokslut. Vad är ett förenklat bokslut? Obeskattade reserver Vad bör man tänka på? Ställ en fråga Vad är ett förenklat bokslut? Ett förenklat bokslut

Skalbolag

Skalbolag. Ställ en fråga Vad är ett skalbolag? Inkomst & Beskattning. Viktigt att tänka på. Vad är ett skalbolag? Ett skalbolag är ett bolag utan

Revisorkrav

revisorkrav för aktiebolag. Ställ en fråga Finns det krav på revisor? Ta bort revisorkravet. Viktigt att tänka på. Kapital och styrelse. Finns det krav på

Resultaträkning

Resultat- räkning. Resultaträkning. Ställ en fråga Kortfattat. Redovisning. rörelseresultat. kontoklass. kortfattat. En resultaträkning är en sammanställning av ett bolags eller en koncerns resultatkonton i bokföring.

Enskild firma

Enskild Firma. Ställ en fråga Kortfattat. Vad är en enskild firma? Vem är ansvarig? Revisorkrav. Kortfattat. En enskild firma är en företagsform där bolaget och

Handelsbolag

Handelsbolag. Ställ en fråga Vad är ett handelsbolag? Vem bestämmer? Kompanjonsavtal. Muntligt avtal. Vad är ett Handelsbolag? Ett handelsbolag är en företagsform med två eller

Aktiekapital

aktiekapital. Ställ en fråga Vad är ett aktiekaptial? Viktigt att tänka på. Kapital – Publikt aktiebolag. Vad är ett aktiekapital? Aktiekapitalet är det kapital ett

Likvidation av aktiebolag

Bolag24.se Besök Bolag24.se 010 – 750 24 05 Likvidation Vad innebär likvidation? Vem beslutar om likvidation? Vad är likvidators uppdrag? Ställ en fråga När sker

Löpande bokföring

Löpande bokföring. Ställ en fråga Kortfattat. Vad är en löpande bokföring? Granskning av skatteverket Kontant eller bokslutsmetoden. Kortfattat. Ett aktiebolag är en av de vanligaste

Konkurs

Konkurs. Ställ en fråga Vad är en konkurs? Varför går man i konkurs? Går det att undvika? Vad är en konkursförvaltare? Vad är en konkurs?

Styrelse

Styrelse. Ställ en fråga Kortfattat. Vad gör en styrelse? Vilka ingår i styrelsen? Bolagsverket. Kortfattat. En styrelse är en grupp av personer som är utsedda

Kommanditbolag

Kommanditbolag Vad är ett kommanditbolag? Hur fungerar ett kommanditbolag? Finns det något revisorkrav? Ställ en fråga Finns det något revisorkrav? Kommandit-bolag. Ställ en fråga Vad

Senaste nytt

Håll dig uppdaterad med vårt Nyhetsbrev

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration.