Hoppa till innehåll
ARTIKLAR

Nyligen tillagt.

Aktieutdelning

Aktieutdelning Ställ en fråga Allmänt om aktieutdelning Att tänka på Vad är en aktieutdelning för något? Det är en utbetalning av ett aktiebolags tillgångar. Aktieägarna

Aktiebolag

aktiebolag. Ställ en fråga Vad är ett aktiebolag? Vem är ansvarig? Vad kostar ett aktiebolag? Kapital och styrelse. Vad är ett Aktiebolag? Ett aktiebolag är

Extern firmatecknare

Extern firmatecknare. Ställ en fråga Vad är en extern firmatecknare? Flera externa firmatecknare. Rättsligt bindande Vad är en extern firmatecknare? En extern firmatecknare är den

Reservfond

Reservfond. Ställ en fråga Vad är en reservfond? Vad behöver avsättas? När kan fonden användas? Vad är en reservfond? En reservfond är i svenska företag

Moms

MOMS. Ställ en fråga Så fungerar det Vad är det? Ingående. Utgående. Viktigt att tänka på. Så fungerar det För dig som företagare är det

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond Ställ en fråga Allmänt Regler och bestämmelser Att tänka på Allmänt En periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera

F-skatt

F-skatt Ställ en fråga Vad är F-skatt? Skatt och avgifter Viktigt att tänka på Vad är F-skatt? Det är en skatteform för preliminär skatt som

Förenklat Bokslut

Förenklat bokslut. Ställ en fråga Vad är ett förenklat bokslut? Obeskattade reserver Viktigt att tänka på Vad är ett förenklat bokslut? Att upprätta ett förenklat

Skalbolag

Skalbolag. Ställ en fråga Vad är ett skalbolag? Inkomst & Beskattning. Viktigt att tänka på. Vad är ett skalbolag? Det är ett bolag utan signifikant

Revisorkrav

revisorkrav för aktiebolag. Ställ en fråga Finns det krav på revisor? Ta bort revisorkravet. Viktigt att tänka på. Kapital och styrelse. Finns det krav på

Resultaträkning

Resultat- räkning. Resultaträkning. Ställ en fråga Kortfattat. Redovisning. rörelseresultat. kontoklass. kortfattat. En resultaträkning är en sammanställning av ett bolags eller en koncerns resultatkonton i bokföring.

Enskild firma

Enskild Firma. Ställ en fråga Kortfattat. Vad är en enskild firma? Vem är ansvarig? Revisorkrav. Kortfattat. Det är en företagsform där bolaget och dess ägare

Handelsbolag

Handelsbolag. Ställ en fråga Vad är ett handelsbolag? Vem bestämmer? Kompanjonsavtal. Muntligt avtal. Vad är ett Handelsbolag? Ett handelsbolag är en företagsform minst två. Dessa

Aktiekapital

aktiekapital. Ställ en fråga Vad är ett aktiekaptial? Viktigt att tänka på. Kapital – Publikt aktiebolag. Vad är ett aktiekapital? Aktiekapitalet är det kapital ett

Likvidation av aktiebolag

Bolag24.se Besök Bolag24.se 010 – 750 24 05 Likvidation Vad innebär likvidation? Vem beslutar om likvidation? Vad är likvidators uppdrag? Ställ en fråga När sker

Löpande bokföring

Löpande bokföring. Ställ en fråga Vad är en löpande bokföring? Granskning av skatteverket Kontant eller bokslutsmetoden. Vad är en löpande bokföring? Den löpande bokföringen för aktiebolag

Konkurs

Konkurs. Ställ en fråga Vad är en konkurs? Varför sker det? Går det att undvika? Vad är en förvaltare? Vad är en konkurs? Att ansöka

Styrelse

styrelse aktiebolag Ställ en fråga Kortfattat. Styrelsens uppgift Vilka ingår? Bolagsverket. Kortfattat. Bolagets styrelse är en grupp av personer som är utsedda att leda och

Kommanditbolag

Kommanditbolag Vad är ett kommanditbolag? Hur fungerar ett kommanditbolag? Finns det något revisorkrav? Ställ en fråga Finns det något revisorkrav? Kommandit-bolag. Ställ en fråga Vad

Generalfullmakt

Generalfullmakt. Ställ en fråga Kortfattat. Vad är en generalfullmakt? Avtalslagen. Kortfattat. En generalfullmakt ger en obegränsad fullmakt utan några som helst inskränkningar. Denne kan då som

Senaste nytt

Håll dig uppdaterad med vårt Nyhetsbrev

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration.

Logga in

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag

Lagerbolag

Avveckling

Historikbolag

Beställ Lagerbolag

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag

Kontakta oss