Arktivet

Här har vi samlat våra artiklar som hjälper er att komma framåt. Kontakta oss om du har frågor eller behöver vidare hjälp.

Aktiebolag

Ett AB är en juridisk person. Detta innebär till exempel att bolaget kan ingå avtal, ha anställda och äga saker. I ett AB saknar aktieägarna ansvar för ...

Läs mer...

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital bolagets ägare investerat i bolaget. Sedan 1 januari, 2020 är det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag 25 000...

Läs mer...

Handelsbolag

Ett AB är en juridisk person. Detta innebär till exempel att bolaget kan ingå avtal, ha anställda och äga saker. I ett AB saknar aktieägarna ansvar för...

Läs mer...

Kommanditbolag

En resultaträkning är en sammanställning av ett bolags eller en koncerns resultatkonton i bokföring. Redovisning. Inom redovisning visar... Läs mer

Läs mer...

Generalfullmakt

Den som tilldelas en fullmakten får utan begränsningar ta beslut å fullmaktsgivarens vägnar. Det är inte så vanligt med denna typ av fullmakter...

Läs mer...

Konkurs

En konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas och upphör. Bolagets tillgångar används då för att betala en så stor del av bolagets skulder ... Läs mer

Läs mer...

Apportegendom

En apportegendom är en egendom än likvida medel som tillförs vid bildandet av ett aktiebolag. Endast egendomar som kan vara till nytta för bolaget får ... Läs mer

Läs mer...

Resultaträkning

En resultaträkning är en sammanställning av ett bolags eller en koncerns resultatkonton i bokföring. Redovisning. Inom redovisning visar... Läs mer

Läs mer...

Skalbolag

kalbolag är ett bolag utan signifikant kapital eller verksamhet. Desas är vanliga i illegala sammanhang men kan också fylla en funktion i legitimation ... Läs mer

Läs mer...

Reservfond

En reservfond är i svenska företag en balansräkningspost som räknas till bundet eget kapital och endast får användas till vissa ändamål.... Läs mer

Läs mer...

Löpande Bokföring

Den löpande bokföringen sker kontinuerligt och omfattar bland annat försäljningar, kostnader och in samt -utbetalningar i verksamheten.... Läs mer

Läs mer...

Förenklat Bokslut

Utöver en balansräkning och en resultaträkning ska ett förenklat bokslut även ha upplysningar om obeskattade reserver. Om företaget har möjlighet att sätta av... Läs mer

Läs mer...

Enskild Firma

Då bolaget och dess ägare är en och samma person innebär det att ägaren kan använda sig av sitt personnummer och låta det vara bolagets organisations... Läs mer

Läs mer...

F-skatt

F-skatt är en skatteform för preliminär skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet. Det kallas för företagsskatt då “F” i F-skatt står för... Läs mer

Läs mer...

Extern Firmatecknare

Då bolaget och dess ägare är en och samma person innebär det att ägaren kan använda sig av sitt personnummer och låta det vara bolagets organisations... Läs mer

Läs mer...

Styrelse

En styrelse är en grupp av personer som är utsedda att leda och ta ansvar för driften av ett aktiebolag. Styrelsens främsta uppdrag är att leda aktiebolaget.. Läs mer

Läs mer...