Vad är en löpande bokföring?

Den löpande bokföringen för aktiebolag sker kontinuerligt och omfattar bland annat försäljningar, kostnader och in samt -utbetalningar i verksamheten. Det är viktigt att tänka på att det alltid ska finnas underlag till alla affärshändelser som bokförs. 

Med underlag menas till exempel fakturor på de tjänster verksamheten sålt. Ytterligare underlag är till exempel kvitton och reseräkningar. Inom somliga verksamheter tar man emot kontanta in- och utbetalningar. Då är det viktigt att dessa bokförs senast nästkommande arbetsdag för att bolaget ska förhålla sig till god redovisningssed. 

Granskning av skatteverket.

Att inte genomföra den löpande bokföringen kan leda till förödande konsekvenser om bolaget till exempel granskas av skatteverket. Om den löpande bokföringen inte sköts som den ska kommer det troligen också att påpekas av bolagets revisorer. Det är då upp till bolaget att åtgärda det som blivit fel.

Är du missnöjd med revisorns utförande rekommenderar vi att du omgående byter till en mer seriös. Vet du inte vart du hittar en ersättare kan du kontakta oss så sätter vi dig i kontakt med en av våra samarbetspartners som samtliga har en god historik bakom sig.

Kontant eller bokslutsmetoden?

För att starta ett aktiebolag krävs det att man har ett startkapital som sedan blir bolagets aktiekapital. 

För att registrera ett privat aktiebolag krävs det att man har ett startkapital på minst 25 000 kronor (Kom igång på dagen med ett lagerbolag fr. 1995 kr) 

För att skapa ett publikt aktiebolag krävs det betydligt mer. Då behöver man ha minst 500 000 som då blir bolagets aktiekapital.

Mer information om bokföring i allmänhet finns här.