Kortfattat.

Bolagets styrelse är en grupp av personer som är utsedda att leda och har rätt att fatta beslut. Styrelsen ska ta ansvar för driften av ett aktiebolag. (minst tre ledarmöter*)

Styrelsens uppgift

Deras främsta uppdrag är att se till att leda aktiebolaget mot att nå sina målsättningar. De ansvarar även för att bland annat skatter och olika avgifter betalas. De är också de ytterst ansvariga i att framställa en årsredovisning i slutet på varje räkenskapsår, som sedan skickas vidare till Bolagsverket.

Vilka ingår i en styrelse?

Om den består av mindre än 3 personer måste de ha minst en suppleant och en styrelseledamot. För att bli ledamot måste man vara minst 18 år och inte vara försatt i konkurs. Ledamoten får inte heller ha en förvaltare eller näringsförbud. 

En ordförande är en person som väljs ut bland styrelsen som sedan ser till att de utför sitt arbete. En VD, det vill säga en verkställande direktör, har också ett särskilt ansvar. En suppleant är en person som kan ersätta en ledamot ifall en denna avgår, förlorar sin plats eller i värsta fall dör. Därför bör en suppleant hålla sig uppdaterad om företaget och styrelsens arbete ifall att personen skulle erbjudas plats .

Bolagsverket.

Aktiebolag ska enligt lagar rapportera in om vilka som är ledamöter, ordföranden, suppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare i publika aktiebolag. Det görs till Bolagsverket. Varje gång det sker en förändring måste också det anmälas in till Bolagsverket, trots att det tar både tid och energi att göra. 

Du kan läsa mer om detta hos Bolagsverket.