Kortfattat.

En styrelse är en grupp av personer som är utsedda att leda och ta ansvar för driften av ett aktiebolag.

Vad gör en styrelse?

Styrelsens främsta uppdrag är att se till att leda aktiebolaget mot att nå sina målsättningar. De ansvarar även för att bland annat skatter och olika avgifter betalas. Styrelsen är också de ytterst ansvariga i att framställa en årsredovisning i slutet på varje räkenskapsår, som sedan skickas vidare till Bolagsverket.

Vilka ingår i en styrelse?

Om styrelsen består av mindre än 3 personer måste styrelsen ha minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. För att bli styrelseledamot måste man vara minst 18 år och inte vara försatt i konkurs. Styrelseledamoten får inte heller ha en förvaltare eller näringsförbud. 

En styrelseordförande är en person som väljs ut bland styrelsen som sedan ser till att styrelsen utför sitt arbete. En VD, det vill säga en verkställande direktör, har också ett särskilt ansvar. En styrelsesuppleant är en person som kan ersätta en styrelseledamot ifall en ledamot avgår, förlorar sin plats eller i värsta fall dör. Därför bör en styrelsesuppleant hålla sig uppdaterad om företaget ifall att personen skulle erbjudas plats i styrelsen.

Bolagsverket.

Från alla styrelser ska det alltid rapporteras för vilka som är ledamöter, ordföranden, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och så vidare. Det görs till Bolagsverket. Varje gång det sker en förändring måste också det anmälas in till Bolagsverket, trots att det tar både tid och energi att göra.