Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Aktiebolag

Aktiebolaget är en juridisk person.

Ett aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna och är en juridisk person. Detta innebär att bolaget kan ingå avtal, ha anställda och äga saker. I ett AB saknar aktieägarna ansvar för bolagets skulder vilket gör att man bolagsformen ofta förknippas med ett lågt risktagande.

Risken ligger dock i att aktiernas värde kan sjunka, något som i praktiken kan innebära att investeringen blir värdelös. 

Fördelarna med ett aktiebolag.

Så vad är ett aktiebolag vilka fördelar finns det med bolagsformen? En fördel är att man som ägare kan välja hur stor del av företaget man vill äga, genom att köpa fler eller färre aktier. Detta ger flexibilitet och möjlighet att dela företaget med flera personer eller företag.

Hur lång tid tar det att starta aktiebolag? Att registrera från grunden tar vanligtvis 4-6 veckor. Med ett lagerbolag är du igång på ett par dagar.

Ekonomiska fördelar

Bolagsformen ger också skattefördelar, då vinsten delas mellan bolagets ägare. Detta innebär att man kan välja att lägga vinsten på olika sätt, för att minska den totala skatten som företaget betalar.

Dessutom ger ett AB möjlighet till att separera företagets ekonomi från den privata, vilket kan vara en fördel i fråga om skydd för personlig ekonomi i händelse av företagets konkurs.

Avveckling.

Ska man inte längre bedriva någon verksamhet i bolaget har man ett par olika alternativ. Vilket som passar bäst beror mycket på vilket skick bolaget är i. De vanligaste är:

AB eller enskild firma?

Sist men inte minst ger ett AB en professionell och seriös image, vilket kan vara avgörande för att vinna förtroende hos kunder och samarbetspartners. Detta är särskilt viktigt för företag som vill växa och expandera, då det kan vara en förutsättning för att kunna ta in externa investerare och finansiering.

Så även då det finns många fördelar, finns det ibland även nackdelar med aktiebolag beroende på vilket verksamhet det gäller. Ibland kan det vara svårt att välja mellan aktiebolag eller enskild firma. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

För att starta ett AB ska man bland annat ha ett startkapital som sedan blir bolagets aktiekapital. Det finns både privata och publika AB. Det går även att beställa ett aktiebolag som inte tidigare bedrivit någon verksamhet, eller vid behov köpa ett aktiebolag med historik.

För att registrera ett privat AB krävs det att bolaget ska ha ett startkapital på minst 25 000 kronor.

Publika AB får lägga in betydligt mer. Då behöver man ha minst 500 000 som då blir bolagets aktiekapital. Verklig huvudman kan/ska skicka in och registrera intyget från banken hos skatteverket.

Det beror på en mängd olika faktorer, men det tar vanligtvis ett par veckor att starta ett aktiebolag från grunden. Behöver du komma igång snabbt så rekommenderas ett lagerbolag.


Du behöver först registrera bolaget hos Bolagsverket och skapa bolagsordningen. Därefter måste du anmäla bolaget till Skatteverket och ansöka om F-skattsedel och eventuellt momsregistrering. När detta är gjort kan du officiellt starta ditt AB.

Ett publikt aktiebolag är en typ av företag som är noterat på en börs och där aktierna är tillgängliga för allmänheten att köpa och sälja. Detta innebär att någon kan bli aktieägare i bolaget genom att köpa aktier på börsen. Ett publikt aktiebolag är oftast större än ett privat aktiebolag och har en bredare ägarbas. Dessutom är det skyldigt att offentliggöra finansiella rapporter och annan information som kan vara av intresse för aktieägarna.

Aktiebolag AB
Aktiebolag är en populär bolagsform.

Kapital & Styrelse

Av registreringsbeviset kan man ser hur mycket aktiekapital bolaget har registrerat. Ett AB leds av en styrelse och kan i vissa fall ha en VD som ansvarar för denna.

Det är aktieägarna som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Det är även oftast aktieägarna som beslutar om bolaget ska gå en viss väg. Det äger aktier i bolaget och har inget personligt ansvar för företagets faktiska beslut.

Den verkställande direktören måste dock utses av styrelsen genom att rösta på denna person. Styrelsen i sin tur består ofta av personer med lång erfarenhet av att sitta i styrelser och dessutom ett brett kontaktnät som gynnar företaget i att göra affärer som gynnar aktieägarna.