Vad är ett Aktiebolag?

Ett aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna och är något vi rekommenderar de flesta verksamheter. Kontakta oss så berättar vi mer.

vEM ÄR ANSVARIG?

Ett AB är en juridisk person. Detta innebär till exempel att bolaget kan ingå avtal, ha anställda och äga saker. I ett AB saknar aktieägarna ansvar för bolagets skulder vilket gör att man bolagsformen ofta förknippas med ett lågt risktagande. 

Risken ligger dock i att aktiernas värde kan sjunka, något som i praktiken kan innebära att investeringen blir värdelös. Du kan läsa mer om detta hos bolagsverket och skatteverket.

Kapital & Styrelse

Av registreringsbeviset kan man ser hur mycket aktiekapital bolaget har registrerat. Ett AB styrs av en styrelse och kan i vissa fall ha en VD som ansvarar för denna. 

Det är aktieägarna som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Det är även oftast aktieägarna som beslutar om bolaget ska gå en viss väg. Det äger aktier i bolaget och har inget personligt ansvar för företagets faktiska beslut.

Den verkställande direktören måste dock utses av styrelsen genom att rösta på denna person. Styrelsen i sin tur består ofta av personer med lång erfarenhet av att sitta i styrelser och dessutom ett brett kontaktnät som gynnar företaget i att göra affärer som gynnar aktieägarna.

vad kostar ett aktiebolag?

För att starta ett AB ska man bland annat ha ett startkapital som sedan blir bolagets aktiekapital. Det finns både privata och publika AB.

För att registrera ett privat AB krävs det att bolaget ska ha ett startkapital på minst 25 000 kronor (Kom igång på dagen med ett lagerbolag fr. 1995 kr) 

Publika AB  får lägga in betydligt mer. Då behöver man ha minst 500 000 som då blir bolagets aktiekapital. Verklig huvudman kan/ska skicka in och registrera intyget från banken hos skatteverket.