BOLAG24

Aktiebolag

Kapital & Styrelse

Av registreringsbeviset kan man ser hur mycket aktiekapital bolaget har registrerat. Ett AB styrs av en styrelse och kan i vissa fall ha en VD som ansvarar för denna.

Det är aktieägarna som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Det är även oftast aktieägarna som beslutar om bolaget ska gå en viss väg. Det äger aktier i bolaget och har inget personligt ansvar för företagets faktiska beslut.

Den verkställande direktören måste dock utses av styrelsen genom att rösta på denna person. Styrelsen i sin tur består ofta av personer med lång erfarenhet av att sitta i styrelser och dessutom ett brett kontaktnät som gynnar företaget i att göra affärer som gynnar aktieägarna.

Ett AB är en juridisk person. Detta innebär till exempel att bolaget kan ingå avtal, ha anställda och äga saker. I ett AB saknar aktieägarna ansvar för bolagets skulder vilket gör att man bolagsformen ofta förknippas med ett lågt risktagande.

Risken ligger dock i att aktiernas värde kan sjunka, något som i praktiken kan innebära att investeringen blir värdelös. Du kan läsa mer om detta hos bolagsverket och skatteverket.

För att starta ett AB ska man bland annat ha ett startkapital som sedan blir bolagets aktiekapital. Det finns både privata och publika AB. Det går även att beställa ett Lagerbolag eller köpa ett Historikbolag.

För att registrera ett privat AB krävs det att bolaget ska ha ett startkapital på minst 25 000 kronor.

Publika AB får lägga in betydligt mer. Då behöver man ha minst 500 000 som då blir bolagets aktiekapital. Verklig huvudman kan/ska skicka in och registrera intyget från banken hos skatteverket.

Ett publikt aktiebolag är en typ av företag som är noterat på en börs och där aktierna är tillgängliga för allmänheten att köpa och sälja. Detta innebär att någon kan bli aktieägare i bolaget genom att köpa aktier på börsen. Ett publikt aktiebolag är oftast större än ett privat aktiebolag och har en bredare ägarbas. Dessutom är det skyldigt att offentliggöra finansiella rapporter och annan information som kan vara av intresse för aktieägarna.