Vad är ett Aktiebolag?

Ett aktiebolag är en av de vanligaste företagsformerna och är något vi rekommenderar de flesta verksamheter. Kontakta oss så berättar vi anledningarna.

vEM ÄR ANSVARIG?

Ett aktiebolag är en juridisk person. Detta innebär till exempel att bolaget kan ingå avtal, ha anställda och äga saker. I ett aktiebolag saknar aktieägarna ansvar för bolagets skulder vilket gör att man bolagsformen ofta förknippas med ett lågt risktagande. 

Risken ligger dock i att aktiernas värde kan sjunka, något som i praktiken kan innebära att investeringen blir värdelös. Du kan läsa mer om detta hos bolagsverket och skatteverket.

Kapital & Styrelse

Av ett aktiebolags registreringsbevis kan man ser hur mycket aktiekapital ett aktiebolag registrerat. Ett aktiebolag styrs av en styrelse och kan i vissa fall ha en VD som ansvarar för denna. 

Den verkställande direktören måste dock utses av styrelsen genom att rösta på denna person. Styrelsen i sin tur består ofta av personer med lång erfarenhet av att sitta i styrelser och dessutom ett brett kontaktnät som gynnar företaget i att göra affärer som gynnar aktieägarna.

vad kostar ett aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag krävs det att man har ett startkapital som sedan blir bolagets aktiekapital. 

För att registrera ett privat aktiebolag krävs det att man har ett startkapital på minst 25 000 kronor (Kom igång på dagen med ett lagerbolag fr. 1995 kr) 

För att skapa ett publikt aktiebolag krävs det betydligt mer. Då behöver man ha minst 500 000 som då blir bolagets aktiekapital.