snabbavveckla aktiebolag.

Snabbavvecklingens fördelar framför traditionell likvidation är många.

Så hur fungerar snabbavveckling för aktiebolag? Här följer en steg för steg-guide som berättar mer om den smidiga processen och vad den innebär för dig som driver aktiebolag idag.

Fördelar.

Ditt juridiska ansvar upphör omgående i samband med att avtalet skrivs på. Därefter kan du lägga bolaget bakom dig och fokusera på nya projekt.

Det administrativa arbete som krävs av dig är minimalt i jämförelse med om du avvecklar aktiebolag själv. Ansvaret för detta ligger istället på likvidatorn. 

Inga dolda kostnader eller avgifter. Efter överlåtelsen ansvarar vi för de kostnader som kan uppstå i samband med avveckling av verksamheten. 

Beställ.

Hela processen är digital och du signerar tryggt med Bank-ID.

Granska.

Köpeskillingen betalas ut oftast redan inom 24 timmar.

signera.

Inga dolda kostnader. Vi står för Bolagsverkets avgifter.

Få betalt.

I samband med överlåtelsen blir du friskriven från fortsatt ansvar.

Så här fungerar vår

Snabbavveckling.

1. beställ offert och bifoga

Balans- och resultatrapport.

Med hjälp av denna kan ditt bolag värderas och så fort den är gjord får du en offert på kostnaden för snabbavvecklingen.

Har du inte tillgång till balans- och resultatrapporten omgående kan du istället skicka in en årsredovisning för att få en preliminär offert skickad till dig.

2. Granska och godkänn

Offert och överlåtelseavtal.

När du har tagit ett beslut baserat på vår offert så skickar vi en generalfullmakt och ett överlåtelseavtal till dig. Fullmakten behövs för att vi ska kunna företräda ditt bolag fram till dess att Bolagsverket har registrerat oss som företrädare för bolaget. Köpeavtalet finns till för att reglera villkoren för själva överlåtelsen av bolaget.

3. snabb och säker hantering.

Signera smidigt med bank-id.

Du skriver på fullmakten och avtalet och skickar in detta till oss. Självklart går detta att göra elektroniskt med hjälp av bank-id. Detta snabbar på processen avsevärt. Allt material gällande bolaget måste i samband med snabbavvecklingen även det bifogas i detta skede.

4. kompleteringar och avslut.

Få betalt inom ett par dagar.

När materialet är fullständigt skriver även vi på köpeavtalet och betalar också ut själva köpeskillingen för bolaget. Summan blir det som finns kvar på bolagets konto efter att eventuella skulder har betalats minus vår avvecklingsavgift. Detta sker omgående och du får pengarna vanligtvis på ditt konto inom 2-3 bankdagar beroende på din bank.

Snabbavveckling av bolag innebär helt enkelt en smidigare övergång för att avveckla bolaget med en trygg och säker hantering. Från början till slut.

Fördelning av kapital vid en snabbavveckling.

Om fler ägare finns i bolaget kommer överskott av kapital efter att skulder betalats att fördelas jämnt enligt gällande bolagsordning. Finns fler ägare måste samtliga vara överens om snabbavvecklingen och skriva på köpeskillingen samt fullmakten för att processen skall kunna starta och övertagande ske.

Istället för att via en traditionell likvidation vänta 7-9 månader på aktiekapitalet får ni pengar omgående. Vi har lång erfarenhet av återställa aktiebolag till brukligt skick.

Ansök