Bolag24 Logo Vit

Försäljnings- och leveransvillkor:    

 1. Öppettider och Tillgänglighet

1.1 Bolag24 AB har öppet för kundservice mellan kl. 08.00 och 17.00. 

1.2 Det kan förekomma tillfälliga avbrott i tjänsten på grund av systemunderhåll eller uppdateringar. 

  

 1. Betalningsvillkor

2.1 Betalning för våra tjänster kan genomföras via Bankgiro, Swish eller direkt banköverföring. 

2.2 Vi accepterar inte betalningar i kontanter eller i utländsk valuta. 

2.3 För att genomföra en beställning hos Bolag24 AB måste du vara minst 18 år gammal. 

  

 1. Bankrelationer

3.1 Bolag24 AB inkluderar inte banktjänster som en standarddel av våra erbjudanden. 

3.2 Som köpare ansvarar du själv för att upprätta en relation med en bank och öppna ett företagskonto. 

3.3 Bolag24 AB har ingen inblandning eller ansvar gällande ditt förhållande med din bank. 

  

 1. Annullering av Beställningar

4.1 Vi förbehåller oss rätten att annullera en beställning om vi av någon anledning inte kan fullfölja tjänsten, om det uppstår tekniska problem, eller om vår Fair-use policy överträds. 

4.2 I händelse av en annullering kommer du att informeras omgående, och eventuell betalning eller reservation av betalningsmedel kommer att återbetalas/annulleras. 

  

 1. Kvittens och Bekräftelser

5.1 När du köper ett bolag genom oss erhåller du en kvittens efter att avtalet har signerats. Ytterligare bekräftelser skickas när Bolagsverket har mottagit ärendet och när din betalning har registrerats hos oss. 

  

 1. Fair Use-policy

6.1 Grundprinciper  

För att kunna nyttja våra tjänster hos Bolag24 krävs att du: 

6.1.1 Inte försöker eller utövar bedrägeri. 

6.1.2 Handlar i enlighet med gällande lagar. 

6.1.3 Inte utövar otillbörlig påtryckning eller hotar vår personal. 

6.1.4 Har en genuin avsikt att behålla det beställda bolaget. 

6.1.5 Inte felaktigt presenterar dig som slutkund. 

6.1.6 Lämnar korrekt och ärlig information till oss. 

  

6.2 Oacceptabla Beteenden 

Beteenden som strider mot vår Fair Use-policy inkluderar, men är inte begränsade till: 

6.2.1 Bedrägeriförsök, inklusive förfalskning av personuppgifter eller dokument. 

6.2.2 Felaktig marknadsföring eller vidareförsäljning av våra tjänster. 

6.2.3 Otillbörlig påverkan eller hot mot vår personal. 

6.2.4 Köpbeteenden som avviker från normen. 

  

6.3 Rättigheter och Skyldigheter 

6.3.1 Bolag24 förbehåller sig rätten att avböja en affär utan att behöva specificera en anledning. 

6.3.2 Vi genomför kontroller av potentiella kunder, bolagsägare och styrelser i offentliga rättsdatabaser.  

6.3.3 Kreditupplysning av företag kan komma att genomföras. 

6.3.4 Hot mot personal och lagbrott kommer att polisanmälas. 

6.3.5 Vi kan neka tjänster till individer där det finns skäl att tro att de bryter mot vår Fair Use-policy. 

  

6.4 Diskrimineringsfri Bedömning 

6.4.1 Vår Fair Use-policy baseras på icke-diskriminerande kriterier som beaktar avvikande beteenden. 

6.4.2 Den slutgiltiga bedömningen görs alltid av vår personal. 

6.4.3 Om en affär avslås kommer du att informeras via e-post. 

6.4.4 Beslutet att neka tjänster gäller oavsett profil eller e-postadress och får inte kringgås. 

  

6.5 Personuppgiftshantering 

6.5.1 Bolag24 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Mer information finns i vår Cookie- och personuppgiftspolicy. 

6.5.2 Syftet med datalagring är att upprätthålla vår Fair Use-policy. Uppgifter lagras mellan 1 till 3 år. 

6.5.3 Du har rätt att begära en omprövning av vår bedömning. Kontakta oss på info@bolag24.se eller 040 – 654 06 27. 

  

 1. Penningtvättslagen

7.1 Länsbolag arbetar aktivt för att förhindra penningtvätt enligt Penningtvättslagen (2017:630). Misstankar om överträdelser rapporteras omedelbart till Finanspolisen. 

7.2 Som kund hos oss förväntas du signera vårt kundkännedomsdokument som inkluderar bestämmelser från penningtvättslagen. 

  

 1. Reklamation vid fel på bolag

8.1 Om ett bolag du köpt visar sig ha brister, har du rätt att reklamera. Beroende på situationen kan detta resultera i utbyte, återbetalning eller prisreduktion. 

8.2 Reklamationen måste vara berättigad, och felet ska inte ha uppstått genom felaktig användning eller andra skadliga händelser. 

8.3 Reklamationer ska göras snarast, men senast inom en vecka från upptäckt av felet. Begäran ska ske via mejl till info@bolag24.se med ämnet ”reklamera bolag”, inkludera organisationsnummer och beskrivning av situationen. Bifoga relevant dokumentation. 

8.4 Vår bedömning av reklamationer baseras på vår Fair Use-policy. 

  

 1. Personuppgiftshantering

9.1 Vi följer GDPR och vår egen personuppgiftspolicy, som vi rekommenderar att du tar del av. 

  

 1. Support och Felanmälan

10.1 Behöver du support eller vill rapportera ett fel, kontakta oss via telefon eller info@bolag24.se. 

10.2 Vid felanmälan där vi inte kan hitta en gemensam lösning, har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 

  

 1. 11. Juridisk information

11.1 Alla tjänster och köp hos Bolag24 regleras av svensk lag. Tvister hanteras av tingsrätten i Lund.