Bolag24 Logo Vit

Vad är en apportegendom?

En apportegendom är en egendom som används för att betala för aktier i ett aktiebolag istället för med pengar. Det kan vara tillgångar som en bil, varulager, maskiner, aktier eller en fastighet. Till och med immateriella tillgångar som patent och varumärkesrättigheter kan användas som apportegendom. 

Det är viktigt att notera att egendomen måste vara av nytta för bolaget och det är företagets verksamhetsbeskrivning som avgör vilka tillgångar som anses vara till nytta för bolaget.

avveckling

Vad får inte användas som apportegendom?

Det finns vissa begränsningar när det gäller vad som kan användas som apportegendom. Tjänster eller arbete kan till exempel inte användas som betalning. Dessutom kan inte fordringar, som exempelvis skuldebrev, användas som apportegendom.

Ska du starta aktiebolag? Kontakta  oss så hjälper vi dig framåt.

När får man använda sig av apportegendom?

För att använda en apportegendom som betalning för aktier i ett aktiebolag måste det finnas en möjlighet att göra detta i bolagets stiftelseurkund. Detta kan antingen vara en rätt eller skyldighet för förvärvaren att kunna teckna en aktie med någon annan egendom än pengar eller en rätt eller skyldighet för bolaget att överta egendom. 

Notera att det krävs ett yttrande från en godkänd och auktoriserad revisor för att kunna använda en apportegendom.

Bilda bolag med apportegendom.

Vid startandet av ett aktiebolag måste det finnas ett aktiekapital som består av minst 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag. Detta kapital kan betalas in med pengar, men det är också möjligt att använda en apportegendom som betalning. För att göra detta krävs det ett yttrande från en revisor som bekräftar att egendomen är av nytta för bolaget och tagits upp till sitt verkliga värde i balansräkningen.

Värdering.

För att använda en apportegendom som betalning måste den värderas korrekt. Detta görs genom ett yttrande från en godkänd revisor som bekräftar värdet på egendomen. Yttrandet ska innehålla information om vilken typ av egendom det handlar om, att egendomen tillförts aktiebolaget och att den beräknas bli till nytta för bolaget. Dessutom ska egendomen tas upp till sitt verkliga värde i balansräkningen och det ska framgå vilken metod som använts för att värdera egendomen.

Revisor.

Som tidigare nämnts krävs det ett yttrande från en godkänd och auktoriserad revisor för att kunna använda en apportegendom som betalning för aktier i ett aktiebolag. Revisorn ska bekräfta att egendomen är av nytta för bolaget och att den värderas korrekt. Välj en revisor som är erfaren och kunnig inom området.

Bil som apportegendom

En av de vanligaste formerna av apportegendom är fordon, till exempel bilar. Detta kan vara ett bra alternativ för en företagare som vill använda en befintlig bil som apportegendom vid bolagsbildning istället för att satsa pengar på en ny bil. Tänk på att bilen måste vara av nytta för bolaget och att den värderas korrekt av en revisor.

Apportegendom skatteverket.

Skatteverket har vissa krav och regler som måste följas vid användning av apportegendom. Det är viktigt att skatteverket godkänner användningen av apportegendomen och att den värderas korrekt. Det är också viktigt att notera att det kan finnas skattekonsekvenser vid användning av apportegendom och det kan vara viktigt att rådfråga en skatteexpert.

Sammanfattning.

Att använda en apportegendom som betalning för aktier i ett aktiebolag kan vara en fördelaktig lösning för företagare som vill undvika en kontantinsats. Det är viktigt att välja en egendom som är av nytta för bolaget och som värderas korrekt av en revisor. Det är också viktigt att ha kunskap om lagstiftningen kring apportegendom och eventuella skatterättsliga regler. Genom att välja en erfaren och kunnig revisor kan man undvika eventuella problem och säkerställa att apportegendomen används korrekt.

En apportegendom är en egendom som används som betalning för aktier i ett aktiebolag istället för att satsa pengar i form av kontanter.

För att använda en apportegendom som betalning för aktier i ett aktiebolag krävs ett yttrande från en auktoriserad revisor som bekräftar att egendomen är av nytta för bolaget och att den värderas korrekt.

En apportegendom kan vara tillgångar som fordon, varulager, maskinutrustning, värdepapper, fastigheter, bolag eller immateriella tillgångar som patent- och varumärkesrättigheter eller upphovsrätter.

Ja, det är möjligt att sälja en apportegendom, men det är viktigt att notera att egendomen måste värderas korrekt av en revisor och vara av nytta för bolaget. Det kan finnas skattekonsekvenser vid försäljning av en apportegendom, och det kan vara viktigt att rådfråga en skatteexpert.