Vad menas med apportegendom?

En apportegendom är en annan egendom än likvida medel som tillförs vid bildandet av ett aktiebolag. Några exempel på apportegendomar är bland annat aktier, varulager, fordon och patent för att nämna några. 

Vad som helst kan dock inte användas som apportegendom, bara egendomar som kan vara till nytta för bolaget.

Vad kan inte tillföras?

Exempel på sådant som inte är särskilt troligt att du får tillföra som apportegendom är till exempel dyr teknisk utrustning utan en uppenbar användning i bolaget.

Det kan vara svårt att motivera varför något som inte är till nytta för bolaget ska godkännas som en apportegendom.

Den som är ägare av egendomen är den som är skyldig att förklara till vilken nytta den är för bolaget.

Vem godkänner?

Av ett aktiebolags registreringsbevis kan man ser hur mycket aktiekapital ett aktiebolag registrerat. Ett aktiebolag styrs av en styrelse och kan i vissa fall ha en VD som ansvarar för denna. 

Den verkställande direktören måste dock utses av styrelsen genom att rösta på denna person. Styrelsen i sin tur består ofta av personer med lång erfarenhet av att sitta i styrelser och dessutom ett brett kontaktnät som gynnar företaget i att göra affärer som gynnar aktieägarna.