BOLAG24

Apportegendom

Vad är apportegendom?

En apportegendom är en annan egendom än likvida medel som tillförs vid bildandet av ett aktiebolag. Några exempel är bland annat aktier, varulager, fordon, immateriella tillgångar, och patent och varumärkesrättigheter för att nämna några. 

Vad som helst kan dock inte användas som apportegendom, bara egendomar som ska kunna göra nytta för bolaget.

Exempel på sådant som inte är särskilt troligt att du får tillföra som apportegendom är till exempel dyr teknisk utrustning utan en uppenbar användning i bolaget. 

Den som är ägare av egendomen är den som är skyldig att förklara till vilken nytta den är för bolagets verksamhet. Ska detta användas istället för kontanter när du startar ett aktiebolag ska det uppgå till minst 25 000 kronor.

Vad som kan användas som apportegendom (dvs annat än pengar) måste godkännas av en auktoriserad revisor. Av ett aktiebolags registreringsbevis kan man ser hur mycket aktiekapital ett aktiebolag registrerat. Ett aktiebolag styrs av en styrelse och kan i vissa fall ha en VD som ansvarar för denna. 

Den verkställande direktören måste dock utses av styrelsen genom att rösta på denna person. Styrelsen i sin tur består ofta av personer med lång erfarenhet av att sitta i styrelser och dessutom ett brett kontaktnät som gynnar företaget i att göra affärer som gynnar aktieägarna.