Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Bolagsstämma

Vad är en bolagsstämma?

En bolagsstämma är något ett aktiebolag måste ha varje år. Bolaget kan dessutom ha en så kallad fortsatt eller en extra bolagsstämma.


På en bolagsstämma tar aktieägarna alltid ett par beslut. Bland dessa finns att fastställa resultat- och balansräkningen i årsredovisningen samt hur företaget ska disponera den vinst eller förlust som verksamheten genererat under räkenskapsåret.

Det är också på en bolagsstämma som beslut tas huruvida styrelsen och den verkställande direktören ska få ansvarsfrihet för det räkenskapsåret som varit.
På bolagsstämman utses även styrelseledamöterna och man diskuterar kring huruvida företaget vill eller behöver ha en revisor som granskar deras arbete.

Extra bolagsstämma.

Styrelsen kan utöver en bolagsstämma även kalla aktieägarna till en så kallad extra bolagsstämma. Det kan vara relevant om de vill att aktieägarna ska besluta något innan det är dags för firmans årsstämma. De beslut som oftast diskuteras då är bland annat vinstutdelning, huruvida man vill ändra något i styrelsen eller om aktieägarna vill ändra i bolagsförordningen.

Fortsatt bolagsstämma.

En fortsatt bolagsstämma tar plats när aktieägarna på en årsstämma beslutar att stämman ska fortsätta en annan dag. Anledningen till ett sådant beslut kan till exempel vara att ägarna behöver mer tid att tänka kring ett viktigt beslut.

 
Ska det hållas en fortsatt bolagsstämma är det dock något som måste meddelas till Bolagsverket inom fyra veckor efter att årsstämman tog beslutet, med undantag för om man ska diskutera ansvarsfrihet.