Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Ekonomisk Förening

Vad är en Ekonomisk förening ?

En ekonomisk förening är en form av organisation som är utformad för att samla människor som vill samarbeta och driva en verksamhet tillsammans. Föreningen är en rättslig person och har som mål att skapa ekonomisk vinning för sina medlemmar.

Föreningen är ofta en ideell organisation, det vill säga en organisation som inte har som mål att göra vinst för sina ägare eller aktieägare. Istället är målet för en ekonomisk förening att tillgodose sina medlemmars gemensamma intressen och att skapa ekonomisk vinning för dem.

Den kan ha många olika former, men de vanligaste är en förening som är en sammanslutning av företag, en kooperativ förening där medlemmarna är enskilda personer, eller en bostadsrättsförening där medlemmarna är bostadsrättsinnehavare.

Fördelar med en ekonomisk förening.

Det finns flera fördelar med att bilda och vara medlem i en ekonomisk förening. För det första kan föreningen ge medlemmarna möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet om föreningens verksamhet. För det andra kan föreningen erbjuda medlemmarna ekonomiska fördelar, till exempel genom att sälja varor eller tjänster till lägre priser än vad som annars skulle vara möjligt. Och för det tredje kan föreningen ge medlemmarna möjlighet att träffas och samarbeta med andra som har samma intressen.

Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet kan vara mycket olika, allt från att bedriva handel eller tillverkning, till att erbjuda tjänster som vård och omsorg, eller att arrangera olika former av aktiviteter och evenemang. Den ekonomiska vinningen för medlemmarna kan till exempel bestå av rätten att köpa varor eller tjänster till lägre pris, eller att få en andel av föreningens vinster.