Förenklat Bokslut.

Vad är ett förenklat bokslut?

Ett förenklat bokslut får upprättas av enskilda näringsidkare med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor. Ett förenklat bokslut sker som andra vanliga bokslut vid räkenskapsårets slut. 

Den förenklade varianten av årsbokslut består av en balansräkning och resultaträkning som dessutom ligger till grund för inkomstdeklaration. Det är viktigt att se till att det förenklade beslutet upprättas enligt det speciella uppställningsschemat som Bokföringsnämnden utarbetat.

obeskattade reserver

Utöver en balansräkning och en resultaträkning ska ett förenklat bokslut även ha upplysningar om obeskattade reserver.

Om företaget har möjlighet att sätta av en del av årets resultat till en periodiseringsfond eller en expansionsfond ska man i det förenklade årsbokslutet lämna en upplysning om hur mycket som har satts av.

Vad bör man tänka på?

Viktigt att tänka på är att den löpande bokföringen är minst lika viktig som om bolaget skulle behöva uppföra ett vanligt bokslut.

Ett förenklat bokslut innebär därmed inte så stor påverkan som man kanske kan tro att den skulle ha.