Kortfattat.

En generalfullmakt ger en obegränsad fullmakt utan några som helst inskränkningar. Denne kan då som exempel ingå avtal utan ett specifikt godkännande från den som ställer ut fullmakten.

Vad är en generalfullmakt?

Den fullmäktige får befogenhet utan begränsningar ta beslut å fullmaktsgivarens vägnar. Det är inte så vanligt med denna typ av fullmakter, men de existerar och förekommer. (För privata ändamål för till exempel en god man eller förvaltare finns det andra bestämmelser vad man får göra och vad fullmakten ska ger fullmäktige befogenhet att göra)

Vanligare än en generalfullmakt brukar vara enkla fullmakter med begränsningar som gör det svårare för en fullmaktstagare att utnyttja sin makt på annat sätt. Du kan läsa mer om detta hos Bolagsverket.

Avtalslagen.

Är du intresserad över att läsa hur en fullmakt kommer till stånd kan du läsa kapitel 2 i avtalslagen. Där står det nämligen vad som gäller för fullmakter som görs i Sverige. Du behöver fylla i en del personuppgifter, även för den som är mottagaren. Du behöver då också fylla fullmaktens giltighetstid och lämna dels din underskrift, dels mottagarens och två vittnens underskrifter på att alla tagit del av fullmaktens utställande.