Kortfattat.

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt utan några som helst inskränkningar. 

Vad är en generalfullmakt?

Den som tilldelas en generalfullmakt utan begränsningar ta beslut å fullmaktsgivarens vägnar. Det är inte så vanligt med generalfullmakter, men de existerar och förekommer.

Vanligare än en generalfullmakt brukar vara enkla fullmakter med begränsningar som gör det svårare för en fullmaktstagare att utnyttja sin makt.

Avtalslagen.

Är du intresserad över att läsa hur en fullmakt kommer till stånd kan du läsa kapitel 2 i avtalslagen. Där står det nämligen vad som gäller för fullmakter som görs i Sverige. Du behöver fylla i en del personuppgifter, även för den som är mottagaren. Du behöver då också fylla i generalfullmaktens giltighetstid och lämna dels din underskrift, dels mottagarens och två vittnens underskrifter på att alla tagit del av generalfullmaktens utställande.