Vad är en konkurs?

En konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas och upphör. Samtliga av aktiebolagets tillgångar används då för att betala en så stor del av bolagets skulder som är möjligt.

Varför går man i konkurs?

En konkurs kan bero på många olika anledningar, men gemensamt för samtliga konkurser är att beslutet fattas av tingsrätten på den ort där bolaget har registrerat sitt säte. Det är endast aktiebolagets ägare och bolagets borgenärer, det vill säga dom aktiebolaget är skyldiga pengar, som kan göra en anmälan om konkurs. 

Ett aktiebolag är då tänkt att försättas i konkurs om de inte är förmögna att betala sina skulder eller om de har återkommande betalningsproblem. 

Det som sker efter en konkurs är att tingsrätten utser en konkursförvaltare var uppdrag är att försöka betala av en så stor del av bolagets skulder som möjligt. Det görs då genom att sälja aktiebolagets tillgångar, något som tidigare nämnts.

Går det att undvika?

I många fall går det att undvika en konkurs. Detta då genom att bolaget blir uppköpt alternativt att man genomför en så kallad snabbavveckling. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi kan i många fall även tänka oss att köpa ditt bolag och återställa det till brukligt skick igen.

Beroende på status i bolaget kan du slippa att det registreras en konkurs i din privata kreditupplysning. Med vår snabbavveckling gör vi vårt yttersta för att återställa bolaget till brukligt skick. Obetalda räkningar betalas in, avtal sägs upp, aktiekapitalet återställs och verksamheten avvecklas i sin helhet. Därefter återvinner vi aktiebolaget (endast organisationsnummer) för att täcka upp kostnader som uppkommer i hanteringen. Exempel på vanliga kostnader är för komplettera bokföring, bokslut, bolagsverkets avgifter mm. För fler exempel är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Önskar du istället att vi hjälper dig att försöka avveckla bolaget i sin helhet genom en ordinarie likvidation gör vi gärna det. Tänk på att det tyvärr kommer ta 7-9 månader att genomföra, förutsatt att allt i bolaget är som det ska. 

Vad gör en konkursförvaltare?

En konkursförvaltares uppdrag är först och främst att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i ett aktiebolag som går i konkurs.  Målet är som tidigare nämnt att betala en så stor del av aktiebolagets skulder som möjligt. Konkursförvaltaren är alltid tvungen att redovisa sitt arbete för tingsrätten innan de tar och avslutar konkursen. 

Ansökningar om konkurser registreras alltid av Bolagsverket, som i sin tur blir meddelade av tingsrätten när det kommit in en ansökan om konkurs.