Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Konkurs

Vad är en konkurs?

En konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas och upphör, ofta pga. att aktiekapitalet är förbrukat (pengarna är slut) och måste därför lägga ner verksamheten. När det händer, anordnas en konkursförvaltning där bolagets tillgångar säljs för att betala av skulderna så mycket som möjligt. Vinsten delas sedan mellan bolagets skulder, i den ordning de har prioritet enligt lag.

Det finns olika orsaker till att ett bolag går under. Det kan till exempel vara att det har haft svårt att få in tillräckligt med pengar genom sin verksamhet, att det har drabbats av höga omkostnader eller att det har investerat i projekt som inte har gett avkastning. Ofta är det en kombination av olika faktorer som leder till en konkurs.

Detta påverkar inte bara bolaget, utan även dess anställda, leverantörer och andra företag som har affärsförbindelser med bolaget. Det kan också påverka konsumenter som har köpt produkter eller tjänster från bolaget, eftersom de kanske inte längre kan få tillbaka pengar eller få sina produkter reparerade.

Det finns olika regler och förfaranden för konkurser som varierar beroende på var i världen bolaget är verksamt. I vissa länder finns det till exempel möjlighet att ansöka om en så kallad skuldsanering, vilket innebär att skulderna minskas eller elimineras helt mot att bolaget ger upp vissa tillgångar.

En konkursförvaltares uppdrag är först och främst att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i ett aktiebolaget. Målet är som tidigare nämnt att betala en så stor del av aktiebolagets skulder som möjligt.

Förvaltaren är alltid tvungen att redovisa sitt arbete för tingsrätten innan de tar och avslutar konkursen. 

Ansökningar registreras alltid av Bolagsverket, som i sin tur blir meddelade av tingsrätten när det kommit in en ansökan.

I många fall går det att undvika . Detta då genom att bolaget blir uppköpt alternativt att man genomför en så kallad snabbavveckling. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi kan i många fall även tänka oss att köpa ditt bolag och återställa det till brukligt skick igen.

Beroende på status i bolaget kan du slippa att det registreras en konkurs i din privata kreditupplysning. Med vår snabbavveckling gör vi vårt yttersta för att återställa bolaget till brukligt skick. Obetalda räkningar betalas in, avtal sägs upp, aktiekapitalet återställs och verksamheten avvecklas i sin helhet. Därefter återvinner vi aktiebolaget (endast organisationsnummer) för att täcka upp kostnader som uppkommer i hanteringen. Exempel på vanliga kostnader är för komplettera bokföring, bokslut, bolagsverkets avgifter mm. För fler exempel är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Önskar du istället att vi hjälper dig att försöka avveckla bolaget i sin helhet genom en ordinarie likvidation gör vi gärna det. Tänk på att det tyvärr kommer ta minimum sex månader att genomföra, förutsatt att allt i bolaget är som det ska och att inga vidare åtgärder krävs.