Hoppa till innehåll

Vad är en konkurs?

Att ansöka om konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas och upphör, ofta pga. att aktiekapitalet är förbrukat. Samtliga kvarvarande tillgångar används då för att betala sina skulder i så stor utsträckning som möjligt.

Varför sker det?

I många fall går det att undvika. Detta då genom att bolaget blir uppköpt alternativt att man genomför en så kallad snabbavveckling. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi kan i många fall även tänka oss att köpa ditt bolag och återställa det till brukligt skick igen.

Beroende på status i bolaget kan du slippa att det registreras en konkurs i din privata kreditupplysning. Med vår snabbavveckling gör vi vårt yttersta för att återställa bolaget till brukligt skick.

Obetalda räkningar betalas in, avtal sägs upp, aktiekapitalet återställs och verksamheten avvecklas i sin helhet. Därefter återvinner vi aktiebolaget (endast organisationsnummer) för att täcka upp kostnader som uppkommer i hanteringen.

Exempel på vanliga kostnader är för komplettera bokföring, bokslut, bolagsverkets avgifter mm. För fler exempel är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Önskar du istället att vi hjälper dig att försöka avveckla bolaget i sin helhet genom en ordinarie likvidation gör vi gärna det. När ett bolag ska försättas i konkurs på detta sätt tar det från sex månader och uppåt att genomföra. Bland annat kommer samtliga tillgångar och egendom som hör till konkursboet att behövas fördelas alternativt säljas innan konkursen är avslutad.

Går det att undvika?

I många fall går det att undvika . Detta då genom att bolaget blir uppköpt alternativt att man genomför en så kallad snabbavveckling. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi kan i många fall även tänka oss att köpa ditt bolag och återställa det till brukligt skick igen.

Beroende på status i bolaget kan du slippa att det registreras en konkurs i din privata kreditupplysning. Med vår snabbavveckling gör vi vårt yttersta för att återställa bolaget till brukligt skick. Obetalda räkningar betalas in, avtal sägs upp, aktiekapitalet återställs och verksamheten avvecklas i sin helhet. Därefter återvinner vi aktiebolaget (endast organisationsnummer) för att täcka upp kostnader som uppkommer i hanteringen. Exempel på vanliga kostnader är för komplettera bokföring, bokslut, bolagsverkets avgifter mm. För fler exempel är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. 

Önskar du istället att vi hjälper dig att försöka avveckla bolaget i sin helhet genom en ordinarie likvidation gör vi gärna det. Tänk på att det tyvärr kommer ta minimum sex månader att genomföra, förutsatt att allt i bolaget är som det ska och att inga vidare åtgärder krävs. 

Vad gör en förvaltare?

En konkursförvaltares uppdrag är först och främst att reda ut vilka tillgångar och skulder som finns i ett aktiebolaget. Målet är som tidigare nämnt att betala en så stor del av aktiebolagets skulder som möjligt.

Förvaltaren är alltid tvungen att redovisa sitt arbete för tingsrätten innan de tar och avslutar konkursen. 

Ansökningar registreras alltid av Bolagsverket, som i sin tur blir meddelade av tingsrätten när det kommit in en ansökan.

Tänk på att aktiebolag är egna juridiska personer och när det är försatt i konkurs innebär det inte en personlig konkurs för de fysiska personerna (ägarna). Det är ägarna eller tingsrätten som beslutar om konkurs. Har ni funderingar inom området så hör gärna av er så berätta vi mer. Vi har en lång erfarenhet och kan hjälpa er framåt på ett smidigt sätt. 

Tänk på: Om aktiebolaget har valt att ha revisor har revisorn kvar sitt uppdrag under likvidationen.

Läs mer hos Bolagsverket

Logga in

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag

Lagerbolag

Avveckling

Historikbolag

Beställ Lagerbolag

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag

Kontakta oss