Vad är ett skalbolag?

Ett skalbolag är ett bolag utan signifikant kapital eller näringsverksamhet. Skalbolag är vanligt i illegala sammanhang men kan också fylla en funktion i legitima affärsaktiviteter.

Ett skalbolag kan vara ett svenskt aktiebolag, handelsbolag eller svensk ekonomisk förening.

Inkomst & Beskattning.

Ett aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av följande för båda de två senaste räkenskapsåren. 

Dessa är fler än 3 anställda, i medeltal, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Viktigt för moderbolag att tänka på är att de inte kan välja bort kravet på en revisor om de ingår i en koncern där det på grund av storleken finns ett krav.

Viktigt att tänka på.

Det är viktigt att bolaget är skatteskyldigt i Sverige för att det ska kunna definieras som ett skalbolag.

Reglerna för skalbolag skiljer sig åt beroende om det gäller en fysisk person eller en juridisk person.