BOLAG24

Skalbolag

Viktigt att tänka på.

Det är viktigt att bolaget är skatteskyldigt i Sverige för att det ska kunna definieras som denna typ.

Reglerna för skalbolag skiljer sig åt beroende om det gäller en fysisk person eller en juridisk person. Kontakta oss för vägledning eller besök skatteverket.se

Det är ett bolag utan signifikant kapital eller näringsverksamhet. Dessa bolag är vanligt i illegala sammanhang men kan också fylla en funktion i legitima affärsaktiviteter.

Bolaget kan vara ett svenskt aktiebolaghandelsbolag eller svensk ekonomisk förening.

Ett aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av följande för båda de två senaste räkenskapsåren. 

Dessa är fler än 3 anställda, i medeltal, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Viktigt för moderbolag att tänka på är att de inte kan välja bort kravet på en revisor om de ingår i en koncern där det på grund av storleken finns ett krav.