Bolag24 Logo Vit

Vad är ett skalbolag?

Ett skalbolag är ett företag som har minimala fysiska tillgångar och en stor mängd likvida medel, vilket gör att bolaget i princip bara består av en skalstruktur. Skalbolag är vanligtvis aktiebolag som har tömts på sina reella tillgångar, såsom lager och inventarier, och istället innehåller beskattade och obeskattade vinstmedel. Syftet med att starta ett skalbolag är att undvika bolagsskatt genom att sälja aktierna istället för att sälja bolaget som helhet.

avveckling

Skalbolagsreglerna.

För att klassas som ett skalbolag måste företaget uppfylla vissa regler. Enligt Skatteverket anses ett företag som avyttras vara ett skalbolag om det har likvida tillgångar som överstiger hälften av ersättningen för bolagets andelar vid avyttringstillfället.

Skalbolagsreglerna för fysisk och juridisk person.

Reglerna för skalbolag skiljer sig åt beroende på om det är en fysisk eller juridisk person som avyttrar bolaget. För en fysisk person anses ett företag vara ett skalbolag om företagets likvida tillgångar överstiger 200 000 kronor eller hälften av ersättningen för bolagets andelar vid avyttringstillfället. För en juridisk person är motsvarande belopp 1,5 miljoner kronor.

När är ett företag som avyttras ett skalbolag?

Ett företag som avyttras anses vara ett skalbolag om det har likvida tillgångar som överstiger hälften av ersättningen för bolagets andelar vid avyttringstillfället. Detta gäller både för fysiska och juridiska personer.

Varför har likvida tillgångar betydelse?

Likvida tillgångar har betydelse eftersom företag som har mer likvida tillgångar än fysiska tillgångar kan ses som skalbolag och kan säljas som sådana för att undvika bolagsskatt. Genom att sälja aktierna istället för att sälja bolaget som helhet kan man undvika att betala bolagsskatt på företagets vinster. 

Det är dock viktigt att notera att skalbolagsreglerna är strikta och att det finns risk för påföljder om man inte följer dem noggrant.

Vanliga frågor.

Syftet med att starta ett skalbolag är att undvika bolagsskatt genom att sälja aktierna istället för att sälja bolaget som helhet.

För att klassas som ett skalbolag måste företaget uppfylla vissa regler. Enligt Skatteverket anses ett företag vara ett skalbolag om det har likvida tillgångar som överstiger hälften av ersättningen för bolagets andelar vid avyttringstillfället. 

Reglerna skiljer sig åt beroende på om det är en fysisk eller juridisk person som avyttrar bolaget, där beloppen är högre för juridiska personer. Det är viktigt att notera att det finns risk för påföljder om man inte följer skalbolagsreglerna noggrant.