Kortfattat.

En bolagsstämma är något ett aktiebolag måste ha varje år. Bolaget kan dessutom ha en så kallad fortsatt eller en extra bolagsstämma. 

Vad är en styrelsesuppleant?

En styrelsesuppleant är en person som utses för att ersätta en styrelseledamot om ledamoten blir sjuk, förlorar sin behörighet i företaget, avlider eller avgår, för att nämna ett par exempel. Ett aktiebolag med tre styrelseledamöter eller fler måste alltid utse minst en suppleant, men gärna fler än så.

Vilket ansvar har en suppleant?

Om en styrelsesuppleant tillträder är dennes ansvar att ägna sig åt samma uppgifter den ordinarie ledamoten vanligtvis har, till exempel att underteckna deklarationer eller betala in bolagets skatter och avgifter. En styrelsesuppleant måste vara alltid vara aktiv om det kommer fram något negativt om bolaget. En suppleant kan därmed inte agera passivt om sådana situationer skulle uppstå. En suppleant kan inte heller gå fri från ansvar trots att denne inte är en ordinarie ledamot.

Lagar & Regler.

Vill man läsa mer om den lagstiftning som existerar kring styrelsesuppleanter i företag kan man läsa om det i Aktiebolagslagen (ABL). Skatteverket och andra myndigheter kan ibland ifrågasätta vad en suppleant i en bolagsstyrelse har gjort. Det är därför viktigt för en suppleant att vara säker på att han eller hon kan ta över en ordinarie styrelseledamots ansvar om det skulle bli aktuellt. Inte minst eftersom suppleanten inte kan bli fri från sitt ansvar. I de flesta bolag behöver dock suppleanter inte tillträda.