Bolag24 Logo Vit

Aktiekapital

Aktiekapital är en central del av ett aktiebolags finansiella struktur och är den summa av pengar som aktieägarna har investerat i bolaget genom att köpa aktier. Det används för att finansiera bolagets verksamhet och kan ökas eller minskas genom beslut på bolagsstämman. 

Om du är intresserad av att starta ett aktiebolag eller bara vill lära dig mer om aktiekapital, fortsätt läsa!

Vad är aktiekapital?

Aktiekapital är det kapital som finns i ett aktiebolag. Det är summan av de pengar som aktieägarna har satt in i bolaget genom att köpa aktier. Kapitalet används för att finansiera bolagets verksamhet och investeringar.

Aktiekapital 25 000

I Sverige fanns det tidigare ett minimikrav på 50 000 kronor för aktiekapital. Sedan den 1 januari 2020 går det bra att registrera ett aktiebolag med 25 000 i aktiekapital.

Registrerat aktiekapital

På ett aktiebolags registreringsbevis kan man se hur mycket kapital som bolaget har registrerat. Det är viktigt att notera att bolagets eget kapital inte får understiga hälften av bolagets registrerade kapital, enligt de lagar som existerar kring aktiebolag. 

Om så är fallet kan bolaget tvingas att tvångslikvideras. Detta är en vanlig anledning till att många svenska bolag tvingas avveckla sina verksamheter.

Kapital i publika aktiebolag

Om man vill starta ett publikt aktiebolag är det inte tillräckligt med 25 000 kronor i kapital. Istället måste kapitalet uppgå till minst 500 000 kronor (andra aktiekapital 100 000 kronor). Detta är ett högre krav än för privata aktiebolag, vilket gör det svårare och dyrare att starta och driva publika bolag.

Aktiekapitalet kan ökas genom en nyemission eller fondemission, där nya aktier ges ut och säljs till befintliga eller nya aktieägare. För att genomföra en nyemission eller fondemission behöver man ha stöd från majoriteten av deltagarna på en extra bolagsstämma. Det är det vanligaste sättet att öka kapitalet, men man kan även ge ut teckningsoptioner eller konvertibler.

Det är också möjligt att minska aktiekapitalet genom en s.k. nedsättning. För att besluta om en nedsättning behöver man ha stöd från majoriteten av deltagarna på en bolagsstämma.

Om ett aktiebolag ska avvecklas tillfaller det kapital som finns kvar efter en frivillig likvidation aktieägarna. En likvidation kan dock vara en långdragen och kostsam process. En snabbavveckling kan vara ett bättre alternativ. Då genomförs avvecklingen på ett par dagar och kort därefter får aktieägarna betalt för sitt kapital.

Att ha en korrekt hantering av aktiekapital är avgörande för att säkerställa att företaget fungerar smidigt och att man följer de lagar och regler som styr aktiebolag. Genom att vara uppmärksam på lagstiftningen och ha koll på företagets finansiella ställning kan man undvika problem och potentiella förluster.

Slutord

Aktiekapital är en central del av ett aktiebolag och det är viktigt att ha en god förståelse för vad det innebär och hur man hanterar det korrekt. 

Genom att följa lagen och ta hänsyn till företagets finansiella ställning kan man undvika problem och säkerställa att verksamheten fungerar smidigt.