BOLAG24

Aktiekapital

Registrerat aktiekapital.

Av ett aktiebolags registreringsbevis kan man ser hur mycket aktiekapital ett aktiebolag registrerat. Det viktigaste att vara uppmärksam på och ta hänsyn till är att bolagets eget kapital inte understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Det skulle nämligen innebära att aktiebolag ska tvångslikvideras, allt utifrån de lagar som existerar kring aktiebolag. Det är en vanlig anledning till att många svenska bolag tvingas att avveckla sina verksamheter.

Aktiekapitalet är det kapital ett aktiebolags ägare investerat i bolaget. 1 januari 2020 sänktes det lägst tillåtna beloppet till 25 000 kronor.  Har du mindre än detta så kommer din ansökan att nekas.

Aktiekapital kan senare skjutas till när det behövs likvida medel i bolaget. På en extra bolagsstämma kan man fatta beslut om en nyemission eller fondemission om förslaget godkänns av majoriteten av deltagarna. Det innebär i så fall att aktiekapitalet ökar. 

Ett bolags aktiekapital kan också minska. Det görs genom att besluta om en så kallad nedsättning, något som även det måste föreslås på en bolagsstämma och godkännas av majoriteten av deltagarna.

Vill man starta ett publikt aktiebolag är det inte tillräckligt med 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet måste då uppgå till minst 500 000 kronor.