Vad är ett aktiekapital?

Aktiekapitalet är det kapital ett aktiebolags ägare investerat i bolaget. 1 januari 2020 sänktes det lägst tillåtna beloppet till 25 000 kronor.  Har du mindre än detta så kommer din ansökan att nekas.

Aktiekapital kan senare skjutas till när det behövs likvida medel i bolaget. På bolagsstämman kan man fatta beslut om en nyemission eller fondemission om förslaget godkänns av majoriteten av deltagarna. Det innebär i så fall att aktiekapitalet ökar. 

Ett bolags aktiekapital kan också minska. Det görs genom att besluta om en så kallad nedsättning, något som även det måste föreslås på en bolagsstämma och godkännas av majoriteten av deltagarna.

viktigt att tänka på.

Av ett aktiebolags registreringsbevis kan man ser hur mycket aktiekapital ett aktiebolag registrerat. Det viktigaste att vara uppmärksam på och ta hänsyn till är att bolagets bokförda egna kapital inte understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Det skulle nämligen innebära att aktiebolaget tvångslikvideras, allt utifrån de lagar som existerar kring aktiebolag. Det är en vanlig anledning till att många svenska bolag tvingas att avveckla sina verksamheter.

Kapital - publikt aktiebolag

Vill man starta ett publikt aktiebolag är det inte tillräckligt med 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet måste då uppgå till minst 500 000 kronor.