BOLAG24

Aktieutdelning

Vad är en aktieutdelning?

Det är en utbetalning av ett aktiebolags tillgångar. Aktieägarna utdelning är olika beroende på hur stor andel av bolagets aktier de äger.

Aktieutdelningar kan vara antingen enskilda eller periodiska. Det finns inget krav på att aktiebolag måste ge utdelning till sina aktieägare. Det bör istället ses som ett sätt för bolaget att frivilligt ersätta dem personer som investerat i företaget.

Detta ska styrelsen avgöra. Beslut om aktieutdelning kan fattas på en årsstämma eller på en extra bolagsstämma, men en utdelning får dock inte göras om den riskerar företagets framtid. Man förhåller sig därför till försiktighetsregeln som står skriven i aktiebolagslagen, en lag alla aktiebolag är skyldiga att följa

Det är viktigt att veta att det bundna egna kapitalet, tänk aktiekapitalet, aldrig får delas ut till de som äger aktier i bolaget. Det bundna egna kapitalet kan med det nämnt bara tas i anspråk genom en nedsättning av aktiekapitalet eller att bolaget likvideras och därmed löses upp.