Aktieutdelning

Aktieutdelning är en utbetalning av ett aktiebolags tillgångar. Aktieägarna utdelning är olika beroende på hur stor andel av bolagets aktier de äger.

Allmänt om aktieutdelning

Aktieutdelningar kan vara antingen enskilda eller periodiska. Det finns inget krav på att aktiebolag måste ge utdelning till sina aktieägare. Det bör istället ses som ett sätt för bolaget att frivilligt ersätta dem personer som investerat i företaget. 

Beslut om aktieutdelning kan fattas på en årsstämma eller på en extra bolagsstämma, men en utdelning får dock inte göras om den riskerar företagets framtid. Man förhåller sig därför till försiktighetsregeln som står skriven i aktiebolagslagen, en lag alla aktiebolag är skyldiga att följa.

Viktigt att tänka på!

Det är viktigt att veta att det bundna egna kapitalet, tänk aktiekapitalet, aldrig får delas ut till de som äger aktier i bolaget. Det bundna egna kapitalet kan med det nämnt bara tas i anspråk genom en nedsättning av aktiekapitalet eller att bolaget likvideras och därmed löses upp. 

Vill man läsa mer om regler och begränsningar för aktieutdelning kan man göra det i kapitel 17 och 18 i aktiebolagslagen (2005:551). Där går det bland annat att läsa om försiktighetsregeln, styrelsens roll och olika undantag.

Dela:

Innehåll

Bli kontaktad

Senast publicerat

temp-news-templete

NEWSTITLE 2021-02-19 Dela på facebook Dela på google Dela på twitter Dela på linkedin Lorem…

Aktieutdelning

Aktieutdelning Aktieutdelning är en utbetalning av ett aktiebolags tillgångar. Aktieägarna utdelning är olika beroende på…

Aktiebolag

aktiebolag. Ställ en fråga Vad är ett aktiebolag? Vem är ansvarig? Vad kostar ett aktiebolag?…
EB-extern-firmatecknare

Extern firmatecknare

Extern firmatecknare. Ställ en fråga Vad är en extern firmatecknare? Flera externa firmatecknare. Rättsligt bindande…
EB-reservfond

Reservfond

Reservfond. Ställ en fråga Vad är en reservfond? Vad behöver avsättas? När kan fonden användas?…
EB-moms

Moms

Så fungerar moms För dig som företagare är det mycket viktigt att momsen hanteras korrekt.…