Bolag24 Logo Vit

Avveckla aktiebolag med underskott.

Att avveckla ett aktiebolag med underskott kan vara en utmanande process som kräver noggrann planering och hantering för att undvika eventuella problem med Skatteverket eller andra myndigheter. 

I denna artikel kommer vi att gå igenom de olika stegen och reglerna för att avveckla aktiebolag med underskott, inklusive reglerna för slutligt underskottsavdrag och möjligheterna till allmänt avdrag vid nystartad verksamhet. 

avveckling

Avveckla Aktiebolag med Underskott: Förstå reglerna för slutligt underskottsavdrag

Att avveckla ett aktiebolag med underskott kan vara en utmanande process för många företagare. Det kräver noggrann planering och hantering för att undvika eventuella problem med Skatteverket eller andra myndigheter. 

Ett av de viktigaste stegen i processen är att förstå de olika reglerna och förfarandena som gäller.

Kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning,  helt utan förpliktelser! 

Insolvent eller inte?

Ett av de första stegen när man avvecklar ett aktiebolag med underskott är att ta reda på om bolaget är insolvent eller inte. Om bolaget inte kan betala av sina skulder är det insolvent och man måste vidta åtgärder för att avveckla bolaget på ett korrekt sätt. 

Reglerna för slutligt underskottsavdrag

Ett annat viktigt steg i processen är att förstå reglerna för slutligt underskottsavdrag. När du avslutar din näringsverksamhet kan du dra av 70 procent av det slutliga underskottet som en förlust i din deklaration, i inkomstslaget kapital. Detta görs året efter avvecklingen. 

Om verksamheten upphörde under 2021 kan du dra av det slutliga underskottsavdraget först i deklarationen för inkomståret 2022, som lämnas 2023. Avdraget kan sedan fördelas på detta år och de kommande två åren, det vill säga år 2024-2025.

Det är också viktigt att notera att reglerna inte gäller om du har startat en ny verksamhet samma år som du har avslutat en annan verksamhet eller om du har underskott av självständig näringsverksamhet i ett land utanför EES. 

Dessutom får du inte dra av den del av underskottet som beror på att tillgångar eller tjänster har tagits ut ur näringsverksamheten utan att uttagsbeskattning har skett.

Gör avdraget i deklarationen

För att göra avdraget ska du redovisa underskottet i Inkomstdeklaration 1 vid punkt 8.4. Om du deklarerar via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 gör du det via bilagan ”Övriga tjänste- och kapitaluppgifter”. 

Du bör också ange den del av det totala underskottet som du begär avdrag för och vilket år verksamheten upphörde i fältet för övriga upplysningar.

Möjlighet till allmänt avdrag vid nystartad verksamhet

Om du avslutar din verksamhet inom de fem första räkenskapsåren har du möjlighet att kvitta ditt underskott mot inkomst av tjänst som ett allmänt avdrag i Inkomstdeklaration 1 vid punkt 14.1. Detta gäller för dig som har bedrivit aktiv näringsverksamhet och inte har bedrivit likartad verksamhet under de senaste fem åren innan den avslutade näringsverksamheten. Detta gäller de första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Så om du avslutade din verksamhet förra året kan du göra ett allmänt avdrag i deklarationen i år med max 100 000 kr om din verksamhet är nystartad.

Gör avvecklingen på rätt sätt

Det är viktigt att notera att det finns flera förfaranden som måste följas för att avveckla ett aktiebolag med underskott. Om du inte är säker på hur du ska gå till väga eller vilka regler som gäller för din specifika situation, är du välkommen att kontakta oss inför en eventuell frivillig likvidation eller avveckling för ditt aktiebolag med underskott.

avveckling
Bli kontaktad.

Ange uppgifterna nedan så återkommer vi inom kort.