Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Bolagsformer i Sverige

Vad är en bolagsform?

En bolagsform är den typ av bolag eller företagsform som används när man startar ett företag eller ett bolag. Det finns former att välja mellan beroende på vilken typ av verksamhet man driver och vilka mål man har med företaget. 

När man väljer har det olika konsekvenser för hur företaget är uppbyggt, vilka rättigheter och skyldigheter man har som företagare och hur företaget ska redovisas och beskattas. Det är därför viktigt att välja en bolagsform som passar företagets behov och mål.

Vilka är de vanligaste bolagsformerna?

Viktigt att tänka på när man väljer bolagsform är att det inte finns en som passar för alla typer av verksamheter. Det beror på många olika faktorer vilken bolagsform som är lämplig för just ditt företag.

De vanligaste bolagsformerna är (bolagsformer förkortningar):

Verksamheter.

 1. Aktiebolag (AB) – Det mest vanliga bolaget i Sverige. Ett AB är en självständig juridisk person som ägs av sina aktieägare. Aktiebolaget har en styrelse och en verkställande direktör som ansvarar för företagets dagliga drift.
 2. Handelsbolag (HB) – Ett handelsbolag är ett bolag som ägs av två eller flera personer som driver företag tillsammans. Handelsbolaget har ingen självständig juridisk personlighet och bolaget ansvarar inte för skulder och förpliktelser med egna tillgångar.
 3. Kommanditbolag (KB) – Bolagsform KB är en blandning av ett handelsbolag och ett aktiebolag. Det ägs av både allmänna delägare (som ansvarar för skulder och förpliktelser med sina egna tillgångar) och delägaren (som endast är ansvarig för bolagets förpliktelser till den grad de har satt in pengar i bolaget).
 4. Enskild firma – En enskild firma är en personlig verksamhet som drivs av en person. Firmaägaren ansvarar för alla skulder och förpliktelser med sina egna tillgångar.

Förening.

 1. Ideell förening – En ideell förening är en organisation som inte har någon vinstsyftande verksamhet. Föreningen är en självständig juridisk person och ägs av sina medlemmar.
 2. Ekonomisk förening.

Övrigt.

Det finns också andra former så som t.ex. kooperativ, bostadsrättförening, samfällighetsförening, sambruksförening men de är inte lika vanliga som de ovan nämnda. 

Bolagsform

Som tidigare nämnt finns det ingen ”bästa” bolagsform som passar alla, men här är några faktorer som kan vara bra att tänka på när du väljer bolagsform:

 1. Verksamhetsområde – Välj en bolagsform som passar för den typ av verksamhet du bedriver. T.ex. kan det vara lämpligt att välja ett aktiebolag om du har planer på att växa och sälja aktier, men ett handelsbolag kan vara mer lämpligt om du driver en mindre verksamhet tillsammans med någon annan.
 2. Ansvar och risker – Överväg vilka rättigheter och skyldigheter du har som företagare och välj en bolagsform som passar dina behov. T.ex. kan det vara lämpligt att välja ett handelsbolag om du vill minimera ditt personliga ansvar för företagets skulder, men ett aktiebolag kan vara mer lämpligt om du vill ha större kontroll över företaget.
 3. Skatter och redovisning – Överväg hur företaget ska beskattas och välj en bolagsform som passar dina behov. T.ex. kan det vara fördelaktigt att välja ett aktiebolag om du har höga inkomster eftersom aktiebolag har lägre skattesats än vad enskilda näringsidkare har.
 4. Mål och planer – Överväg vad du vill uppnå med företaget och välj en bolagsform som stödjer dina mål. T.ex. kan det vara lämpligt att välja ett aktiebolag om du har planer på att sälja företaget i framtiden, medan ett handelsbolag kan vara mer lämpligt om du vill driva företaget tillsammans med någon annan.

Det är viktigt att du gör en noga övervägande innan du väljer bolagsform och att du tar hjälp av en rådgivare, t.ex. oss på Bolag24. Kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning.

Vilka är nackdelarna med de olika bolagsformerna?

De har olika fördelar och nackdelar och det är viktigt att du överväger dina behov och mål när du gör ditt val. Här är några nackdelar värda att tänka på:

 1. Aktiebolag (AB) – En nackdel med ett AB är att det kan vara dyrt och tidskrävande att starta och administrera ett AB. Du måste också ha minst en styrelsemedlem och en verkställande direktör och det finns krav på hur bolaget ska redovisas och beskattas.
 2. Handelsbolag (HB) – En nackdel med ett HB är att du är personligen ansvarig för företagets skulder och förpliktelser med dina egna tillgångar. Det innebär att du riskerar att förlora dina tillgångar om företaget går med förlust eller om företaget inte kan betala sina skulder.
 3. Kommanditbolag (KB) – En nackdel med ett KB är att det kan vara komplicerat att starta och administrera ett KB. Du måste också ha minst en allmän delägare och en delägarna och det finns krav på hur bolaget ska redovisas och beskattas.
 4. Enskild firma – En nackdel med en enskild firma är att du är personligen ansvarig för företagets skulder och förpliktelser med dina egna tillgångar. Det innebär att du riskerar att förlora dina tillgångar om företaget går med förlust eller om företaget inte kan betala sina skulder. Du måste också själv ansvara för att redovisa och beskatta företaget.
 5. Ideell förening – En nackdel med en ideell förening är att den inte får ha någon vinstsyftande verksamhet. Det innebär att du inte kan tjäna pengar på föreningen och att du måste använda eventuella vinster till föreningens verksamhet.

*Bolagsform förkortning ( )