Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Enskild firma

Vad är en enskild firma?

En enskild näringsverksamhet är en företagsform där bolaget och dess ägare är en och samma person.

Många som ska starta eget företag ser i mindre omfattning ser detta alternativ som en enkelt sätt att komma igång. 

Firman är i sig självt ingen juridisk person. Ägaren får istället ingå avtal i ägarens egna namn. Genom att ägaren använder sig av sitt personnummer som organisationsnummer bekräftar detta att personen har ansvaret för företaget.

Att starta enskild firma

Du kan registrera dig som enskild näringsidkare själv via verksamt.se. Kontakta oss om du behöver hjälp med registreringen. [Kundtjänst]

Fördelar med enskild firma

Starta enskild firma gratis utöver Bolagsverkets avgifter, det krävs t.ex. inget aktiekapital. Det går både snabbt och är smidigt att registrera sig. 

Driver man en enskild firma kan man fortfarande anställa arbetskraft, dock måste man registrera sig själv som en arbetsgivare. (Se även enskild firma arbetsgivaravgift) 

Hos skatteverket, verksamt och Bolagsverkets e tjänster kan du läsa steg för steg hur allt fungerar. Läs skatteverket enskild firma lön, skatt och egenavgifter enskild firma

Bolagsformen innebär att du är en självständig näringsidkare och ansvarar för ditt eget företag. Du äger och driver företaget på egen hand och är ansvarig för alla beslut och förpliktelser som företaget har. Du kan också välja att anställa personal och ha flera anställda, men du är fortfarande den som äger och driver företaget.

Enskilda firmor är den vanligaste typen av företag i Sverige, och de är lätta att starta upp. Du behöver inte ha någon särskild utbildning eller erfarenhet för att starta en enskild firma, men det kan vara en bra idé att informera dig om hur man driver ett företag och vad som krävs för att lyckas.

Du är ansvarig för alla ekonomiska aspekter av verksamheten, inklusive att betala skatter och avgifter och att hantera eventuella förluster. Du är också personligen ansvarig för alla eventuella skulder som företaget har, vilket kan innebära att du kan riskera att förlora dina personliga tillgångar om företaget går dåligt. Då vi alltid jobbar utifrån kundens säkerhet rekommenderar vi nästintill uteslutande ett aktiebolag istället.

Det är viktigt att du funderar noga på om du är redo att ta på dig det ansvar och de risker som följer med att driva en enskild firma innan du bestämmer dig för att starta en.

Det är betydligt säkrare för ägaren att starta ett AB men det kan vara värt att starta en enskild firma om du har en idé för en verksamhet som du vill driva och tror att du kan tjäna pengar på den. Det finns många fördelar med att starta en enskild firma, till exempel att du har frihet att bestämma över din verksamhet och kan ta beslut utan att behöva rådfråga andra. Du kan också dra nytta av viss skatteförmån när du driver en enskild firma.

Det är svårt att ge ett exakt svar på hur mycket skatt du kommer att betala som enskild firma eftersom det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Det kan vara bra att rådgöra med en ekonomisk rådgivare eller en skatterådgivare för att få en mer detaljerad bild av din skattesituation.

Det beror på din inkomst och vinst som enskild firma, samt vilken typ av verksamhet du bedriver. I Sverige finns det tre olika skattesatser för enskilda firmor: 22%, 30% och 33%. Du betalar 22% på den del av din inkomst och vinst som ligger under ett visst tröskelvärde, 30% på den del som ligger mellan tröskelvärdet och en högre gräns, och 33% på den del som ligger över den högre gränsen. Tröskelvärdet och den högre gränsen varierar beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver.

Företagslån till enskild firma

Då bolaget och dess ägare är en och samma person innebär det att ägaren oftast använder sig av sitt personnummer som bolagets organisationsnummer. Men största sannolikhet kommer därför banken att utgå efter din privata återbetalningsförmåga och inte verksamhetens, speciellt om den är nystartad. Det kommer då bli som ett privatlån (I ett aktiebolag kan det behövs en borgenär). 

Enskild Firma