BOLAG24

Extern Firmatecknare

Rättsligt bindande.

Det är hela styrelsen tillsammans (med andra personer) som har rätt att signera i bolagets namn som då har rättslig bindande verkan. Bolaget tecknas av den särskilda tecknaren. Dessa kan då på egen hand rätt att skriva under i företagets namn och förhandla fram överenskommelser, men även att fullfölja och skriva under avtal. Även den verkställande direktören har rätt att teckna avtal.

Du kan läsa mer om Firmateckning i aktiebolag hos Bolagsverket.

En extern firmatecknare är den person som har i uppgift att teckna firman. Med andra ord innebär detta att det blir dennes uppgift att bland annat godkänna och skriva under viktiga avtal i företagets namn.

Juridiska personen har själv inte rätten med sig att vara firmatecknare och brukar därför istället handla om att de som sitter i styrelsen ska teckna avtalen. 

En extern firmatecknaren, som är någon utanför styrelsen, måste anmäla sitt nya uppdrag hos Bolagsverket. Detta krävs för att det ska vara giltigt. Omgående efter att det har beslutats om vem eller vilka personerna blir ska anmälan ske. Den externa firmatecknaren får inte företräda i styrelsen eller vara VD i firman.

Kan det vara flera personer? Ja. Det kan finnas mer än bara en extern firmatecknare. Det är dock lika viktigt att man anmäler dessa personer till Bolagsverket och att man går tillväga på samma sätt som man annars skulle göra.

Om personen som tecknar juridiska dokument inte är registrerad hos Bolagsverket finns det en risk man tar i och med att den juridiska handlingen då är ogiltig.

Det kan också få ekonomiska konsekvenser om en tvist skulle uppstå.