Bolag24 Logo Vit

Skatter och avgifter att ha koll på när du ska likvidera bolaget.

Äger du ett aktiebolag och funderar på att avveckla det? Då är det viktigt att inte glömma de skatter och avgifter som ska betalas i under processens gång.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på ett par av de som behöver beaktas vid en likvidation av aktiebolag i Sverige.

Vill du slippa oroa dig över oväntade kostnader i samband med likvidationen? Använd då vår snabbavveckling istället så blir du omgående friskriven från fortsatt ansvar.

avveckling

Vad innebär likvidation?

Likvidation av aktiebolag är en process som innebär att bolaget avslutas och dess tillgångar fördelas till aktieägarna. Det finns två huvudsakliga sätt att likvidera ett aktiebolag: frivillig likvidation och tvångslikvidation.

Kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning,  helt utan förpliktelser! 

Frivillig likvidation.

Frivillig likvidation är när bolaget likvideras på grund av ett beslut av aktieägarna. Detta beslut kan fattas av aktieägarna vid en bolagsstämma eller genom skriftlig omröstning.

Tvångslikvidation.

Tvångslikvidation är när bolaget likvideras på grund av ett beslut av myndigheterna. Detta kan hända om bolaget har gått i konkurs eller inte följer reglerna för att driva ett aktiebolag.

Skatt vid likvidationen.

När ett aktiebolag likvideras uppstår vissa skatter som måste betalas. Dessa skatter inkluderar inkomstskatt, moms och sociala avgifter.

Inkomstskatt.

När ett aktiebolag likvideras, måste det betala inkomstskatt på eventuella vinster som genererats under året. Detta kan vara en stor kostnad, särskilt om bolaget har gjort stora vinster under året.

Moms.

Om aktiebolaget har momsregistrering måste moms betalas på alla obetalda fakturor som bolaget har. Detta inkluderar fakturor som inte har betalats av kunder eller fakturor som bolaget har skickat ut men som inte har betalats av leverantörer.

Sociala avgifter.

Om aktiebolaget har anställda måste sociala avgifter betalas på eventuella löner och förmåner som har betalats ut. Dessa avgifter inkluderar arbetsgivaravgifter,
sjukförsäkringsavgifter och pensionsavgifter.

Andra avgifter.

Utöver skatterna som nämns ovan, finns det även avgifter som måste betalas i samband med likvidationen.

Bolagsverket.

När ett aktiebolag likvideras måste en ansökan om likvidation lämnas in till Bolagsverket. Bolagsverket tar ut en avgift för denna tjänst, och avgiften varierar beroende på bolagets storlek.

Revisionsavgift.

Om bolaget har en revisor, måste revisorn göra en slutlig revision innan bolaget likvideras. Detta kan resultera i en extra avgift för bolaget.

Övrigt.

Det kan finnas fler avgifter som behöver under processens gång, beroende på omständigheterna kring just det aktuella bolaget. Det kan till exempel finnas avgifter för att överföra tillgångar till aktieägare eller avgifter för att bryta avtal med leverantörer och kunder, för att nämna några.

Slutsats.

Att likvidera ett aktiebolag kan vara en komplicerad process, men genom att förstå de skatter och avgifter som är associerade med processen kan man undvika överraskningar längs vägen.

Det är viktigt att ha en klar bild av hur man ska hantera alla skatter och avgifter som uppstår under likvidationsprocessen för att undvika förseningar och extra kostnader. Genom att ta hjälp av en erfaren revisor kan man få råd om hur man bäst kan hantera dessa kostnader och skatter för att göra processen så smidig som möjligt.

avveckling
Bli kontaktad.

Ange uppgifterna nedan så återkommer vi inom kort.