Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Periodiseringsfond

Vad är en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond är ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år genom att minska årets skattemässiga resultat de år ett företaget går med vinst och sedan återföra det när det går med förlust.

En avsättning till en periodiseringsfond kan därmed lösas upp för att öka årets skattemässiga resultat. Periodiseringsfonden är dock något mer komplicerade än vad de verkar då de är hårt reglerade.

Regler och bestämmelser

Bland reglerna för avdrag för en periodiseringsfond i ett aktiebolag finner man till exempel en regel att högst 25 procent av överskottet av näringsverksamheten får flyttas till bolagets nya periodiseringsfond.

Vissa enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag har med anledning av coronaviruset dock fått möjlighet att göra större avdrag, dock inte andra bolagsformer.

Det finns också regler för hur man återför resultat som avsatts till en periodiseringsfond.

Bland dessa finner man till exempel att avdrag för periodiseringsfond ska återföras till beskattning senast det sjätte året efter det år aktiebolaget gjorde avsättning för den i räkenskaperna. Bolaget kan dock på egen hand välja att genomföra delar eller hela återföringen redan innan det sjätte året.

I och med att varje års avsättning till periodiseringsfond blir en egen fond kan aktiebolag ha upp till sex fonder samtidigt. Mer information om detta hittar du hos Skatteverket.