Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Revisorkrav

Finns det krav på revisor i ett aktiebolag?

Det finns en grundregel som säger att ett aktiebolag ska ha revisor. De flesta nybildade aktiebolagen och de som är under en viss storlek kan dock välja att inte ha det. Det gäller även andra bolag som existerar näringsverksamhet i andra bolagsformer.

Ska ni avveckla aktiebolaget rekommenderar vi att ta hjälp av en revisor. 

Ett aktiebolag kan välja att ta bort kravet på revisor om de inte når upp till två av följande för båda de två senaste räkenskapsåren. 

Dessa är fler än tre anställda i medeltal, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Viktigt för moderbolag att tänka på är att de inte kan välja bort kravet på en revisor om de ingår i en koncern där det på grund av storleken finns ett krav.

Ingen revisor.

Att inte ha en revisor kan få en del effekter. Det blir till exempel extra viktigt att fundera på om de har behov av hjälp på ett annat sätt och kanske därför behöver anlita en redovisningskonsult. 

Det är också viktigt att tänka på att även om det inte behöver en revisor ska bolagsordningen innehålla en bestämmelse om revisor.