Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Styrelseledamot

Vad är en styrelseledamot?

En styrelseledamot är en person som ingår i en bolagsstyrelse och har ansvar för att fatta beslut om företagets verksamhet. Styrelsen är den högsta beslutande organet i ett företag och har oftast ansvar för att fastställa företagets övergripande mål och strategier, granska verksamheten och fatta beslut om viktiga frågor såsom investeringar och anställningar.

Styrelseledamöterna utses oftast av företagets aktieägare, men det kan också finnas andra sätt att välja dem på beroende på företagets struktur. De flesta företag har en mix av interna och externa styrelseledamöter, där interna ledamöter är anställda på företaget och externa ledamöter inte är det.

Styrelseledamöterna arbetar ofta på ideell basis och får i regel inte betalt för sin tid i styrelsen. De kan emellertid få ersättning för eventuella utlägg de har i samband med styrelsearbetet, såsom resor och boende.

Det finns olika typer av styrelser beroende på företagets storlek och struktur. I vissa företag kan styrelsen bestå av en liten grupp personer, medan den i andra företag kan vara mycket större. Oavsett storlek har styrelsen ansvar för att företaget följer lagar och regler och att det handlar på ett ansvarsfullt sätt.

Grundkrav.

För att bli vald som ledamot måste man vara minst 18 år gammal och man får varken ha en förvaltare eller ett så kallat näringsförbud. De som utses att ta en plats i styrelsen måste ingå i den så kallade stiftelseurkunden.