Vad är en styrelseledamot?

En styrelseledamot är en person som ingår i en styrelse, organet som leder ett aktiebolag. Det är på bolagsstämman som styrelsen utsågs.

Vem kan bli styrelseledamot?

För att bli vald som ledamot måste man vara minst 18 år gammal och man får varken ha en förvaltare eller ett så kallat näringsförbud. De som utses att ta en plats i styrelsen måste ingå i den så kallade stiftelseurkunden, något du kan läsa mer om här på vår hemsida

Blir man vald som styrelseledamot har man vanligtvis mandat för att inneha positionen i ett år, en mandattid som längst kan vara i 4 år innan styrelseledamoten tvingas ge sin position till någon annan.