BOLAG24

Stiftelseurkund

Mall för stiftelseurkund.

Om du inte vet hur en stiftelseurkund struktureras kan du hitta mallar på Bolagsverkets hemsida som underlättar när du ska skicka in en stiftelseurkund tillsammans med din anmälan att starta ett
aktiebolag. 

Till sist är det också viktigt att stiftelseurkunden inte är äldre än 6 månader. Skulle den vara det räknas den därmed som ogiltig och en ny giltig stiftelseurkund behöver då upprättas.

En stiftelseurkund är ett protokoll som upprättas när ett aktiebolag bildas. Protokollet måste sedan skickas in till Bolagsverket som en del av registreringsprocessen.

I en stiftelseurkund ska det bland annat framgå uppgifter om priser per aktie, samt fullständiga namn, personnummer och postadresser till bolagets styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Det är viktigt att en stiftelseurkund är ett original eller i alla fall en bestyrkt kopia av originalet. Eventuell apportegendom ska också ingå i en stiftelseurkund om den avser betalning för aktier som ska tecknas.