Bolag24 Logo Vit

Stiftelseurkund

När man startar ett aktiebolag är stiftelseurkunden en viktig del av registreringsprocessen. Det är ett protokoll som upprättas vid bolagets bildande och som måste skickas in till Bolagsverket för att registrera bolaget.

Men vad är en stiftelseurkund och vad ska den innehålla? Här får du veta allt du behöver veta om stiftelseurkund för aktiebolag.

Vad är en stiftelseurkund?

Det är ett officiellt dokument som upprättas när ett aktiebolag bildas. Det är ett viktigt dokument som innehåller information om bolagets grundläggande struktur och villkor. Stiftelseurkunden innehåller bland annat information om bolagsnamn, ändamål, aktiekapital, antal aktier, aktiepris, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och eventuell apportegendom.

Det är viktigt att den är original eller en bestyrkt kopia av originalet, och att den inte är äldre än 6 månader. Om stiftelseurkunden är äldre än 6 månader räknas den som ogiltig och en ny stiftelseurkund måste upprättas.

Vad ska framgå i en stiftelseurkund?

En stiftelseurkund ska innehålla grundläggande information om bolaget, såsom bolagsnamn, ändamål och aktiekapital. Men den ska också innehålla mer detaljerad information om bolagets struktur och villkor. Det är viktigt att den innehåller följande uppgifter:

  • Fullständiga namn, personnummer och postadresser till bolagets styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
  • Priser per aktie och antal aktier som ska utfärdas.
  • Eventuell apportegendom som avser betalning för aktier som ska tecknas.
  • En beskrivning av hur aktiekapitalet ska betalas in och hur det ska hanteras.
  • Datum och plats för stiftelseurkunden.
  • Underskrifter från alla som närvarar.

Mall för stiftelseurkund.

Om du ska upprätta en stiftelseurkund och är osäker på hur du ska strukturera den kan du hitta mallar på Bolagsverkets hemsida. Dessa mallar underlättar när du ska skicka in en stiftelseurkund tillsammans med din anmälan att starta ett aktiebolag.

Det är viktigt att du använder rätt mall för din typ av bolag och att du fyller i alla nödvändiga uppgifter korrekt.

Bestyrkt kopia av stiftelseurkunden.

En bestyrkt kopia av stiftelseurkunden är en kopia av originalet som har blivit godkänd av en auktoriserad person. Det kan till exempel vara en advokat, notarius publicus eller en annan person som har rätt att bevittna och intyga att kopian är en korrekt kopia av originalet.

Bestyrkt kopia hos Bolagsverket.

Om du inte kan skicka in originaldokumentet kan du skicka in en bestyrkt kopia av dokumentet istället. Bolagsverket erbjuder tjänsten att bestyrka kopior av dokument, vilket innebär att de kontrollerar att kopian är en korrekt kopia av originalet och att den har blivit godkänd av en auktoriserad person. Du kan beställa en bestyrkt kopia hos Bolagsverket genom att använda deras e-tjänst eller genom att skicka in en ansökan per post

Vanliga frågor.

En stiftelseurkund är ett officiellt dokument som upprättas när ett aktiebolag bildas. Den innehåller information om bolagets grundläggande struktur och villkor.

En stiftelseurkund ska innehålla grundläggande information om bolaget, såsom bolagsnamn, ändamål och aktiekapital. Den ska också innehålla information om styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, aktiepris, antal aktier och eventuell apportegendom.

En bestyrkt kopia av stiftelseurkunden är en kopia av originalet som har blivit godkänd av en auktoriserad person. Det kan användas om det inte går att skicka in originaldokumentet.

Du hittar mallar för stiftelseurkunder på Bolagsverkets hemsida. Det är viktigt att använda rätt mall för din typ av bolag.

Slutord.

Sammanfattningsvis är stiftelseurkunden en viktig del av processen att starta ett aktiebolag och innehåller grundläggande information om bolagets struktur och villkor. Det är viktigt att stiftelseurkunden är korrekt upprättad och att den inte är äldre än 6 månader. Genom att använda Bolagsverkets mallar och eventuellt bestyrka kopior av dokumentet kan du förenkla processen att registrera ditt aktiebolag.