BOLAG24

Reservfond

När kan fonden användas?

Reservfonden får användas i somliga fall. Det anledningar som kan föreligga är att man vill täcka förlust, öka aktiekapitalet eller för att betala tillbaka till företagets borgenärer. Svenska aktiebolag omfattas som sagt inte av kravet att ha en fond men de kan ändå genomföra sådana avsättningar.

Ekonomiska föreningar har historiskt sett varit tvungna att göra avsättningar till reservfond. Avsättningen är numera dock frivillig även för ekonomiska föreningar

En reservfond är i svenska företag en balansräkningspost som räknas till bundet eget kapital och endast får användas till vissa ändamål. Det är endast vissa typer av företag som enligt lag måste ha en.

Till reservfonden ska en del av nettovinsten avsättas tills fonden nått en viss storlek. Den uttrycks ofta som andel av företagets totala egna kapital, till exempel aktie- eller insatskapital.

Syftet med fonden är att skydda företagets borgenärer genom att företaget inte kan dela ut hela vinsten till ägarna. Det innebär att även om företaget skulle befinna sig i ekonomisk knipa kan de förhoppningsvis betala de aktörer de har skulder till. Svenska aktiebolag omfattas inte av denna lag.