BOLAG24

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av resultatet för en verksamhet. Bokslut genomförs regelbundet och innehåller vanligtvis en resultat- och balansräkning som skildrar bolagets finansiella ställning.

Är du en enskild näringsidkare med en årlig omsättning på mindre än 3 miljoner kronor behöver du endast upprätta ett så kallat “förenklat” bokslut.

Granskning.

De flesta måste också låta sig granskas av revisorer. Revisorerna gör stickprov och ser efter så att bolagets handlingar de facto upprättats utefter de lagar som existerar

Kontroll & Felaktigheter

nan man sammanställer alla affärstransaktioner är det viktigt att kontrollera bolagets balanskonton. Stämmer inte dessa är det nästan garanterat att bokslutet som upprättas kommer att vara felaktigt. Det är något revisorer kan hjälpa till med och antagligen något de kommer att kontrollera.

En årsredovisning med ett årsbokslut ska enligt årsredovisningslagen (1995:1554) innehålla en förvaltningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning, tilläggsupplysningar i form av noter och en revisionsberättelse som skrivs av revisorn.