Hoppa till innehåll

Vad är ett Handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform minst två. Dessa kan antingen vara privatpersoner eller andra bolag. Bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. Bolagsmännen ska registreras hos Bolagsverket.

vEM bestämmer?

Delägarna bestämmer vem eller vilka som har rätt att representera företaget och teckna avtal å företagets vägnar. Inom handelsbolag har alla delägare lika mycket ansvar. 

Uppstår det till exempel skulder inom företaget är alla delägare solidariskt ansvariga att betala sin andel och tillsammans betala av den. Detta gäller företagets alla skulder.

Om en delägare vägrar att göra detta kan de andra delägarna kräva att delägaren betalar sin del av skulden då det är ett ansvar som ovillkorligt aldrig kan avtalas bort.

Kompanjonsavtal.

Inom handelsbolag måste/kan delägarna som ska driva företag skriva kompanjonsavtal för att klargöra vissa saker inom företaget. I avtalet kan de bland annat inkludera till exempel arbetstider, vinstfördelning, skulder och så vidare. 

I handelsbolag är bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för företagets avtal, precis som en enskild firma. Ett aktiebolag är en egen juridiskt person.

Muntligt avtal.

Även om delägarna slutit ett muntligt avtal och det saknas krav på kompanjonsavtal, kan det vara en bra idé eftersom avtalet blir en sorts försäkring på att alla parterna måste förhålla sig till vad de lovat. Det blir ett sätt att skydda sig mot eventuella förändringar i en delägares attityd. 

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där delägarna har obegränsat ansvar för sin egen del de har inom företaget. Läs mer om vad ett kommanditbolag är för ett sorts handelsbolag kan du läsa om det här på vår hemsida.

Logga in

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag

Lagerbolag

Avveckling

Historikbolag

Beställ Lagerbolag

Avveckling

Lagerbolag

Historikbolag

Kontakta oss