Bolag24 Logo Vit
BOLAG24

Handelsbolag

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform två eller fler delägare. Dessa kan antingen vara fysiska personer eller andra bolag. Bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder. Bolagsmännen ska registreras hos Bolagsverket.

Fördelar med ett handelsbolag.

Det finns flera fördelar med ett handelsbolag. Dels är det en enkel och flexibel form av företagande, som inte kräver lika mycket pappersexercis som andra bolagsformer. Dessutom kan man själv välja hur stor del av företaget man vill äga, vilket gör att man kan dela företaget med flera personer eller företag.

Ett handelsbolag ger också möjlighet till skattefördelar, då vinsten delas mellan bolagets ägare. Detta innebär att man kan välja att lägga vinsten på olika sätt, för att minska den totala skatten som företaget betalar.

Dessutom ger ett handelsbolag möjlighet till att separera företagets ekonomi från den privata, vilket kan vara en fördel i fråga om skydd för personlig ekonomi i händelse av företagets konkurs.

Sist men inte minst ger ett handelsbolag en professionell och seriös image, vilket kan vara avgörande för att vinna förtroende hos kunder och samarbetspartners.

Nackdelar med ett handelsbolag.

Det finns flera nackdelar med att driva ett handelsbolag. En av de största nackdelarna är att handlarna står personligen ansvariga för bolagets skulder och förpliktelser. Detta innebär att om bolaget inte har tillräckligt med tillgångar för att betala sina skulder kan handlarna bli tvungna att betala av skulderna med sina egna personliga tillgångar.

En annan nackdel med ett handelsbolag är att det kan vara svårt att hitta nya ägare eller handlare till bolaget, eftersom det kan vara riskabelt att bli personligt ansvarig för bolagets skulder. Detta kan göra det svårt att växa och utveckla bolaget.

Ett handelsbolag kan också ha svårt att få lån och krediter från banker och andra finansinstitut eftersom de kan vara oroliga för att inte få tillbaka sina pengar om bolaget inte kan betala sina skulder.

Sammantaget är det viktigt att överväga både fördelarna och nackdelarna med ett handelsbolag innan man bestämmer sig för att starta ett sådant företag.

Delägarna bestämmer vem eller vilka som har rätt att representera företaget och teckna avtal å företagets vägnar. Inom handelsbolag har alla delägare obegränsat ansvar. 

Uppstår det till exempel skulder inom företaget är alla delägare solidariskt ansvariga att betala sin andel och tillsammans betala av den. Detta gäller företagets skulder.

Om en delägare vägrar de den ska göra kan de andra delägarna kräva att delägaren betalar sin del av skulden då det är ett ansvar som ovillkorligt aldrig kan avtalas bort.

Även om delägarna slutit ett muntligt avtal och det saknas krav på kompanjonsavtal, kan det vara en bra idé eftersom avtalet blir en sorts försäkring på att alla parterna måste förhålla sig till vad de lovat. Det blir ett sätt att skydda sig mot eventuella förändringar i en delägares attityd. 

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där delägarna har obegränsat ansvar för sin egen del de har inom företaget. Läs mer om vad ett kommanditbolag är för ett sorts handelsbolag kan du läsa om det här på vår hemsida.

Kompanjonsavtal.

Inom handelsbolag behöver /kan delägarna som ska driva företag skriva ett kompanjonsavtal för att klargöra vissa saker inom företaget. I avtalet kan de bland annat inkludera till exempel arbetstider, vinstfördelning, skulder och så vidare. bolagsmän kallas kommanditdelägare och är solidariskt ansvariga för företagets affärer som en vanlig juridisk person.

I handelsbolag är bolagsmännen personligt och solidariskt ansvariga för företagets avtal, precis som en enskild firma. Ett aktiebolag är en egen juridiskt person.