Vad är ett Handelsbolag?

Ett handelsbolag är en företagsform med två eller fler delägare. Dessa kan antingen vara privatpersoner eller andra bolag.

vEM bestämmer?

Delägarna bestämmer vem eller vilka som har rätt att representera företaget och teckna avtal å företagets vägnar. Inom handelsbolag har alla delägare lika mycket ansvar. 

Uppstår det till exempel skulder inom företaget är alla delägare solidariskt ansvariga att betala sin andel och tillsammans betala av skulden. Om en delägare vägrar att göra detta kan de andra delägarna kräva att delägaren betalar sin del då det är ett ansvar som ovillkorligt aldrig kan avtalas bort.

Kompanjonsavtal.

Inom handelsbolag kan delägarna skriva kompanjonsavtal för att klargöra vissa saker inom företaget. I avtalet kan de bland annat inkludera till exempel arbetstider, vinstfördelning, skulder och så vidare. 

Muntligt avtal.

Även om delägarna slutit ett muntligt avtal och det saknas krav på kompanjonsavtal, kan det vara en bra idé eftersom avtalet blir en sorts försäkring på att alla parterna måste förhålla sig till vad de lovat. Det blir ett sätt att skydda sig mot eventuella förändringar i en delägares attityd. 

Kommanditbolag är en annan form av handelsbolag där delägarna bara ansvarar för den del de har inom företaget. Vill du läsa mer om vad ett kommanditbolag är för ett sorts handelsbolag kan du läsa om det här på vår hemsida.